Nieuwe reconstructieUit een serie vorige artikelen blijkt dat onze stamvader Jan Jans Ruijter onmogelijk kan hebben behoord tot de lijn van Jan Fransen Ruijter. Ook hebben we de namen van tenminste vier broers achterhaald. Lees :

Onze stamvader Jan Jans Ruijter kan onmogelijk hebben behoord tot de lijn van Jan Fransen Ruijter omdat we nu weten dat de naam van zijn vader Jan Sijmons is geweest en niet Jan Fransen.

Hoe kunnen we onze familietak nu in de grote Ruijter-stamboom plaatsen?
Belangrijk is een koopakte van 21/5/1618 (waarvan we helaas geen afbeelding of transcriptie bezitten), waarin Jan Fransen met zijn vrouw Jantien Roelofs genoemd wordt én ene Jan Jans Ruijter, ongetwijfeld naaste familie. Ik heb aangenomen dat hij een neef van Jan Fransen is, maar misschien ook wel zijn oom. Het ligt voor de hand dat we Jan Sijmons dus in déze tak moeten zoeken.
Dan komen we tot  de volgende reconstructie:

1520 1545 1570 1595
I.a Jan   II.a Frans   III.a Jan
IV.a Claes
x Jantien Roelofs IV.b Jan
IV.c Volcken
IV.d Frans
IV.e Wijcher
 
II.b Jan III.b Jan IV.f Jan
IV.h Albert -> Blokzijliger Ruiters
 
III.c Sijmon IV.g Jan -> tak (De) Ruiter


In dit overzicht is de Jan Jans Ruijter van de akte óf II.b Jan (de oom), óf III.b Jan (de neef). Gezien de leeftijd (II.b Jan moet in 1618 al bijna 75 jaar zijn geweest) vermoed ik het laatste.
Ik heb aangenomen dat Sijmon een broer is van III.b Jan omdat zijn zoon ook weer Jan heet. Het is overigens ook mogelijk dat Sijmon een broer is geweest van III.a Jan. Daar valt niet veel over te zeggen; hopelijk krijgen we hierover nog eens wat meer zekerheid.

Sijmon staat aan het hoofd van de Ruiter-tak  en de tak van Jan Fransen herbergt de families Zootjes, Huisman, Meester en De Boer, al hebben diverse leden ook de naam Ruijter gevoerd.
De Blokzijliger Ruiters vinden we als nageslacht van IV.h Albert Jans Ruijter.

Zoals te zien is, komt de naam Jan Jans Ruijter diverse keren voor! Verwarrend!

Op 11 december 2011 is de stamboom volgens deze reconstructie op de website gezet. In de komende tijd zal ik deze reconstructie verder uitwerken en vervolmaken.