Nieuwsbericht 18 juni 2007


Jonghe Johan die Ruter
Van Agnetha Bron kreeg ik een e-mailtje waarin ze de vondst meldde van :
jonghe Johan die Ruter, die genoemd wordt in het Register van de Zijl te Noorde, het laatste boek van Requesten van Vollenhove dat handelt over Blokzijl. Het opvallende hier aan is dat het niet over 1650, niet over 1550 maar over 1456 gaat!
In 1456 heeft er een Johan die Ruter gewoond op de plek die later Blokzijl genoemd zou worden!
(Overigens, vroeger bestond de "ui" klank niet in het Nederlands. De oorspronkelijke vorm van Ruiter is dan ook Ruter, zoals nu nog steeds in het Fries en in het Overijsselse dialect het geval is).
Ik schreef Agnetha dat ik niet goed wist wat ik hiermee moet. Hebben we hier een nieuwe stamvader ontdekt? Natuurlijk kunnen we niets met zekerheid zeggen, maar aan de andere kant is het heel goed mogelijk!
Onze 'huidige' stamvader Jan Jans Ruijter is geboren rond 1595. Zijn vader, Jan Ruijter dus rond 1570. Op deze wijze teruggaand krijg ik het volgende overzicht (25 jaar per generatie)
1595 : Jan Jans Ruijter x Aucke Peters - onze stamvader met zijn vrouw
1570 : Jan Ruijter
1545 : ?
1520 : Jan?
1495 : ?
1470 : Jan?
1445 : ?
1420 : Johan die Ruter

Bij de regels van vernoeming hebben grootvaders en kleinzoon dezelfde naam - in dit schema komt het precies uit. We zien dat er tenminste 5 generaties zitten tussen Jan Ruijter en Johan die Ruter.
Overigens wordt gesproken van jonghe Johan, hetgeen betekent dat er ook een Johan de Oude is geweest, ofwel, Johans volledige naam is feitelijk Johan Johans die Ruter!

Tot nog toe ben ik er altijd van uit gegaan dat de eerste Ruijters in Blokzijl terecht kwamen op het moment dat daar een grote instroom van nieuwe bewoners - soldaten, handelaren, kooplieden, schippers - plaatsvond in het begin van de 17e eeuw. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de familie al veel langer op die plek woonde. Met deze Johan die Ruter lijkt het er zelfs op, dat de familie al bij het zijl woonde voordat de plek als Blokzijl bekend werd!

Hoe gaan we hiermee verder? Het lijkt me belangrijk om dit boek van requesten nader te bekijken. Ik hoop daar deze zomer tijd voor te hebben. Maar misschien zijn er onder mijn lezers belangstellenden die beter in de gelegenheid zijn een bezoek aan het HCO in Zwolle te brengen?

Het blijkt maar weer : er valt nog genoeg te onderzoeken en te ontdekken!Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen. Vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.