Nieuwsbericht 11 december 2007


Vondsten in het lidmatenboek
Momenteel ben ik bezig om gezinsreconstructies te maken van Blokzijl (in de hoop extra informatie over onze eigen familie boven water te krijgen). Gisteren in het trouwboek bij de lijst van lidmaten de volgende vondsten :
Op 16 april 1652 staat als lid : Aefjen Peters uxor Johan. Ruiter
Op 17 december 1652 staat als lid : Ruyter Jansen

Degene die dit in 1652 opschreef had een plotselinge voorkeur voor Latijnse woorden - waar hij eerder voortdurend het woordt huijsvrou bezigt, gebruikt hij nu het Latijnse woord uxor.  Ook de namen zijn verlatijnst. Met Johan. wordt Johannis bedoeld, en dat is wel degelijk hetzelfde als Jan.
Kennen we een Aefjen Peters als huisvrouw van Jan Ruiter? Nee, maar wel een Aucke Peters, onze stammoeder! Hebben we hier met een verschrijving van doen? Aefje of Aefke ligt fonetisch gezien dicht bij Aucke.
Welke conclusies kunnen we hieruit dan trekken?
  1. Jan Jans Ruijter leefde nog in april 1652. Anders had er (het Latijnse woord voor) weduwe gestaan. Eind augustus 1652, als Aucke opnieuw trouwt, is ze wel weduwe. Gezien de korte tijd zou Jan Jans dan in mei of juni overleden moeten zijn. Dat Aucke al na een paar maanden opnieuw trouwde, is misschien ongeloofwaardig. Maar destijds trouwde men uit economische noodzaak. Zonder (werkende) echtgenoot was het voor een vrouw heel moeilijk om rond te komen.
  2. Jan Jans zelf staat niet in de lijst vermeld als lidmaat. Dat verwachtte ik eigenlijk ook niet, gezien zijn doopsgezinde achtergrond.

De aantekening van 17 december is wel heel vreemd. Nergens in de lidmatenlijsten staat de achternaam vóór de voornaam. Ook het beroep staat nooit vooraan (overigens komt het beroep ruiter ook niet voor in de doop- en trouwboeken).
Ik weet dan ook niet hoe ik deze regel moet interpreteren. Was de omdraaiing misschien om hem te onderscheiden van zijn vader met dezelfde naam? Het gaat hier immers zonder twijfel om één van 'onze' Ruiters, namelijk de zoon van Jan Jans en Aucke Peters, die op dat moment getrouwd was met Trijntje Harms.
De belijdenis van deze Jan maakt in ieder geval een einde aan de doopsgezinde periode,  zoals we kunnen zien aan al die dopen en huwelijken die in de boeken van de Hervormde gemeente van Blokzijl staan opgetekend.


Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen. Vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.