Nieuwsbericht 12 maart 2010


Jan Wijchers Ruijter / Backer / Zootjes
Begin dit jaar is de tak Jan Wijchers Ruijter / Backer / Zootjes op basis van gefundeerde veronderstellingen aan onze stamboom toegevoegd.
De connectie met de stamboom liep via een min of meer hypothetische Wijcher Jans Ruijter, waarvan we aannamen dat het een broer was van onze Jan Jans Ruijter.
Ik ben blij verrast dat we deze Wijcher nu werkelijk tegen zijn gekomen in een akte uit 1665. We lezen :

Compareerden Aeltjen Roelofs wed. van wijlen sal. Wijcher Jansen Ruijter, geadsisteert met haeren soon Jan Wijchers en haar swager Jan Ruijter, en heeft ....

De akte leert verder dat Wijcher voor 1665 moet zijn overleden en dat hoogstwaarschijnlijk Jan Wijchers zijn enigst kind is geweest.
De stamboom heb ik met deze informatie opnieuw op de website gezet.
Behalve de akte van 1665 zijn er nog twee andere aktes, eveneens betrekking hebbend op Aeltjen Roelofs, die van belang zijn. Zie menu-item "overzicht aktes".
Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen. Vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.