Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.

Genealogie Johan Gerrits RUYTER
Terug naar de eerste generaties

De hypothese is dat het nageslacht van Johan Gerrits Ruyter zich vermoedelijk rond 1570 in Blokzijl/Muggenbeet heeft gevestigd. Zijn zoon Jan Jans Ruyter zou dan de stamvader zijn van de familie (De) Ruiter.
Dit wordt momenteel onderzocht.
Johans broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Gerhard Reuter en Henrick Gerrits Ruyter.

Als vóór de naam een tegeltje, zoals R183 staat, kun je hierop klikken voor een schematisch overzicht
.


Gerhard Reuter Henrick Gerrits Ruyter Johan Gerrits Ruyter  

R27    Johan Gerrits RUYTER, geboren circa 1525, overleden voor 1565, zoon van Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER (zie R37) en Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE.
Mogelijk is er een verwantschap tussen deze Ruyterfamilie en de familie (De) Ruiter.
Deze verwantschap loopt dan via deze Johan, die in de Ruiterfamilie als Jan NN bekend staat.
Zie De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.
Akte 1548: hypotheekgever Johan Rueter X Eelsken Bron: [b45]
Akte 1565: Elsken, weduwe van Johan Ruthers, aan Henrick Ruther en zijn zuster Ailheidt vermaakt heeft onder meer al haar gereed goed.Bron: [b3]
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
Gehuwd circa 1548 met Elsken SCHENCKEN, geboren circa 1520, overleden 15-09-1582 Zutphen.
Kinderen:
 1. Frans Jans RUYTER, geboren circa 1545.
  Er wordt verondersteld dat Frans Jans (Ruijter) een zoon is van Johan Gerrits Ruyter. Dit is nog niet bevestigd, maar wordt momenteel onderzocht.
 2. Jan Jans RUYTER, geboren circa 1545.
  Er wordt verondersteld dat Jan Jans (Ruijter) een zoon is van Johan Gerrits Ruyter. Dit is nog niet bevestigd, maar wordt momenteel onderzocht.
 3. Henrick Johans RUYTER, geboren circa 1550.

R194    Henrick Johans RUYTER, geboren circa 1550, zoon van Johan Gerrits RUYTER (zie R27) en Elsken SCHENCKEN.
Kind:
 1. Henrick Henrickx RUYTER, turfschipper, geboren circa 1600.

R180    Henrick Henrickx RUYTER, turfschipper, geboren circa 1600, zoon van Henrick Johans RUYTER (zie R194)
Henrick komen we tegen in een akte uit 1644 als turfschipper te Muggenbeet. Aangenomen is dat Henrick een zoon is van R27 Johan Gerrits Ruyter en aldus in de Zutphense Ruyterfamilie past. Zie Henrick Henrickx Ruijter.

Kinderen:
 1. Nijsje Hendriks RUYTER, geboren circa 1640 te Muggenbeet?.
  Gehuwd 27-01-1664 te Steenwijkerwold met Peter Jochems SLIJKENBORCH, geboren circa 1640 te Blankenham.
 2. Volken Hendrikx RUYTER, geboren circa 1640 te Muggenbeet?, overleden circa 1690.
  Gehuwd circa 1670 met Niesje JANS, geboren circa 1645.
 3. Hendrik Jans RUYTER, geboren circa 1645 te Muggenbeet.

R183    Hendrik Jans RUYTER, geboren circa 1645 te Muggenbeet, zoon van Henrick Henrickx RUYTER (zie R180)
Gehuwd circa 1670 met Louwe HENDRIKS, gedoopt 14-05-1648 te Steenwijkerwold.
Kinderen:
 1. Maria Hendriks RUIJTER, gedoopt 04-02-1672 te Blokzijl.
 2. Hendrikje Hendriks RUIJTER, gedoopt 28-12-1673 te Blokzijl.
  Gehuwd met Bene COOPS.
 3. Aaltje Hendriks RUIJTER, gedoopt 02-03-1679 te Blokzijl.
 4. Geertje Hendriks RUIJTER, gedoopt 29-01-1682 te Blokzijl.
 5. Jantje Hendriks RUIJTER, geboren 01-01-1684 te Blokzijl.
 6. Jan Hendriks RUIJTER, gedoopt 09-10-1687 te Blokzijl.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 22 apr 2020
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!