Henrick Ruijters huis in BlokzijlDe akte uit 1649 gaat over de verkoop van het voorhuis van Henrick Ruijter buiten de Noorderpoort in Blokzijl. Noordelijk van dit huis staat het huis van Jan Henrickx Ruijter.
Het wonderlijke is dat de beroemde kaartenmaker Joan Blaeu in datzelfde jaar 1649 deze kaart van Blokzijl tekende:
Let op: het noorden is op de kaart links. Vergroten we het kaartbeeld buiten de Noorderpoort, en draaien we de kaart zodat het noorden boven is, dan zien we deze huisjes:

Klik op foto voor groter formaat

De 'olifantenslurf' aan de bovenkant is de toevoer naar de Giethoornse Zijl; niet veel meer dan een beweegbare klep in de zeedijk voor afvoer van het water uit het Noorderdiep.
De huisjes zijn dermate gelijkvormig weergegeven dat ik betwijfel of dit naar werkelijkheid getekend is. Zeker hebben er huisjes buiten de Noorderpoort gestaan, maar hóe precies? Het aantal klopt misschien wel.
De tegenwoordige situatie laat zien dat het huis ergens tussen de rotonde en de Lage Wal gelegen moet hebben; verder preciseren is niet mogelijk.

Maar belangrijker dan de precieze ligging van het huis zijn de genoemde personen.
Het voorhuis is van Henrick Ruijter. In de stamboom is er eigenlijk maar een gegadigde: Henrick geboren circa 1600.
Deze Henrick Henrickx Ruijter komen we eerder in 1644 tegen als hij met zo'n 20 andere boze turfschippers een tolbrug vernielt. Zie het artikel: Henrick Henrickx Ruijter.
We kennen ook de namen van zijn kinderen - Nijsje, Volken en Henrick - zodat de genoemde Jan Henricks Ruijter geen zoon kan zijn. De grootvader heet klaarblijkelijk Henrick, dus die valt ook af. Dan moet Jan Henricks Ruijter een tot nog toe onbekende broer zijn. Opvallend is dat de laatste zoon van Henrick zich Henrick Jans Ruijter noemt. Dit moet overduidelijk verder onderzocht worden.

De verkopers zijn Cleijs Jannes en Joan Sijmons. In onze stamboom kennen we Claes Jans en zijn vader Jan Sijmons, waarbij de laatste de achterneef is van genoemde Henrick. Deze Jan Sijmons kennen we zelfs als onze stamvader. Maar er is een probleem. Als Sijmon Jansen, een andere zoon van deze Jan Sijmons in 1645 trouwt is zijn vader al overleden. Ook hier dus geen eenduidige verklaring. Ik wil nog wel opmerken dat de naam Sijmon niet echt gangbaar is, en dit alles is in op zijn minst een opmerkelijk toeval.

Ook blijft onduidelijk waarom Claes Jans en Jan Sijmons het voorhuis van Henrick verkopen. Het lijkt erop dat ze dit geërfd hebben? Is Henrick Ruijter dan dus overleden?

En daarmee is deze akte een mooi voorbeeld van nieuwe informatie, die meer vragen oproept dan ze beantwoordt...