Testament Volcken Hendrix Ruyterdatum29 april 1690
betreftVolken Hendrikx Ruyter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 19, scan 12   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 29 April 1690

Richter H. Otterbeeck
Coornoten Albert Hendrix
                 Teunis Vendra??

Testament.
Is het Ed[ele] Gerichte geeijscht en gegaan tot Muggenbete
ten huijse van Hendrick Jans, alwaer Volcken Hendrix
tegenwoordigh swack van lichaem te bedde leggende
doch sijn verstant en memorie noch wel machtigh naer
allen uijtwendige schijn, van sijn tijdlijcke goederen klent??
heeft, te willen disponeren, gelijck hij disponeert cracht
deses, voor eerst instituerende tot sijn universele
Erffgenamen, de kinderen van Nijssjen Hendrikx
bij Peter Jochems in echte geprocreert, met naemen
Geertjen Peters en Aeltjen Peters voor d' eene helfte
en de kinderen van sijn broeder Hendrick Jans, bij
Bouwe Hendrix in echte getogen, met namen Hendrickjen
Hendrix, Aeltjen Hendrix, Geertjen Hendrix en Jan Hendrix
voor d' anderen gerechte helfte en dat in twee egale
portjen bij aepresentatie?? in de stammen??, doch so de
kinderen van Nijssjen Hendrix mochten comen te over-
lijden [onleesbaar gekriebel tussen de regels] der selver nalatenschap vererven en versterven
op de kinderen van voornoemde Hendrick Jans, so die
mochten overleven, verders legaterende aen genoemde
Hendrick Jans alle het turflant en de turff so
gegraven is als noch gegraven sal worden, gelijck
Testator met Hendrick Jans mandelich hebben
liggen: het welcke de Testator voorgelesen en
an keurigh?? ondervraaght sijnde off sulx sijne onbe-
dwongene vrije wille was, sonder eenige onsleijdinge??
heeft, affirmative van "Jae" geantwoort willende
en begerende, dat sijne voornoemde dispositie na doot-
lijcke afganck volkomen effect mochte sorteren
het sij als Testament, codicil, donatie off andeere
makingen, so als het selve best sal comen subsirteren?
niet tegenstaende d' omissien van de solemniteiten,
des 't oirconde etc.

Bij segel en onderteeckeninge
van Henrick Otterbeeck

Samenvatting

Volcken Hendrix ligt ziek te bed in Muggenbeet ten huize van zijn broer Hendrick Jans en vermaakt zijn nalatenschap aan de kinderen van Nijssjen Hendrix en Hendrick Jans; elk de helft. In het geval dat Nijssjens kinderen dan niet meer in leven zijn, erven de kinderen van genoemde Hendrick Jans alles. Aan Hendrick Jans wordt alle turfland nagelaten, dat aan het land van Volcken grenst, met inbegrip van alle turf.

Betekenis

Volgens de website 'huismangenen' is Volcken de zoon van Hendrick Hendrickx Ruyter. Hiervan is geen bevestiging gevonden; ook niet in deze akte.
Het raadsel, waarom de broer Hendrick Jans heet, en niet - zoals verwacht mag worden - Hendrick Hendricks, blijft hier onbeantwoord. Was de broer in werkelijkheid misschien een zwager? Dan zou Louwe Hendricks ook een zuster van Volcken zijn. Hiertegen spreekt een doop van Louwe in 1648 (in Steenwijkerwold), waarbij haar vader als Hendrick Lamberts vermeld staat.

Leuk detail is natuurlijk het noemen van de woonplaats Muggenbeet in combinatie met het turfland en de turf. Deze Ruyters waren volop bezig in de turfwinning!Bijgewerkt: 16 maart 2021