Einde voogdij Jan Martens en Albert Martensdatum30 januari 1671
betreftJan Martens Blaauw
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 85, scan 60   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 30 Januarij 1671

Richter Herman Otterbeeck
Coirn[oten] Herman van der Brugge
                 Henrick Keuter

Comp[areerden] in den Ed[ele] Gerichte Jan Martens
en Albert Martens en hebben Henrick Mar-
tens en Claes Jansen haere gewesene mom-
bers bedanckt voor goede administra-
tie haerer goederen gedurende haere mom-
berschap, quiterende de selve van haere
ontvangh en uijtgave, met belofte bij
hanttastinge [plechtige handdruk, JR], haere momberen voors[egd]
deses aengaende om geen verdere reke-
ninghe ofte reliqua te molesteren ofte
doen molesteren.

Samenvatting

De mombers van de broers Jan en Albert Martens worden bedankt voor hun diensten.

Betekenis

Jan en Albert Martens zijn volwassen en het voogdijschap van Henrick Martens (een broer van hun moeder), en Claes Jansen (een broer van hun vader) wordt beëindigd.
De akte is opgemaakt op de dag dat Albert 21 jaar werd.

Bijgewerkt: 11 april 2021