Rekening Jan Wijchers Sootjesdatum3 mei 1684
betreftWijcher Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 87, scan 41   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 3 Martij 1684

Richter H. Otterbeeck
Coirn[oten] Barth. ten Broecke
                   Tijs Beenen

Rekeninge

Heeft Jan Wijchers Sootjes als gerichte-
lijcke medemomber over de wesekinderen
van Jan Jansen Ruijter bij z[aliger] Geesjen
Wijchers
in echte getogen,  ten overstaen
van sijne medemomber Jan Luijtien, re-
keninge gedaen van de goederen van
de gen[oemde] pupillen

Waer bij bevonden ontfangen
te sijn, bestaande in huijs huijre
?? ?? in eene somma van                      85 - 11 - 6
daer onder begrepen 't gene bij
slet?? van ?? van den
28 dec[ember] 1681 ?? ontfangen te
sijn gebleeken is.

Daer tegen uijtgegeven volgens
vertoonde quitantien en annotatien
bedragende in t geheel een somma van    91 - 6 - 0

Tegens malconderen vergeleecken
bevint sich datter meer uijt-
gegeven als ontfangen is ten
somma van                                     5 - 19 - 10

Waermede dese reeckeninge
gesloten is, actum a. et
de ut supra

Voorts bekant? de administrateur van
momber voors[egd] de specifice ??
keninge neffens de quitantien en na
sich genomen te hebben om selffe
in berbaaringe? tot narichtinge
te houden.

Samenvatting

De voogden van Wijcher Jans Ruijter presenteren een eindrekening, waaruit blijkt dat ze nog ruim 5 car. gl. te goed hebben.

Betekenis

Vreemdgenoeg wordt de naam Wijcher Jans Ruijter niet genoemd, maar gaat het over "de wesekinderen van Jan Jansen Ruijter en Geesjen Wijchers".  Op basis van deze akte zou je veronderstellen dat er méér kinderen geweest zijn, maar er was er echt maar eentje: Wijcher Jans.
In deze akte wordt de voogd Jan Wijchers Sootjes genoemd. Wij kennen hem vooral met de achternaam Ruijter en Backer.

Bijgewerkt: 14 april 2021