HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1645


Anno 1646

Januari
01    Anna Jansz Spanger & Lijsabeth Thijmons, een zoon ..... Jan
04    Hendrick Kuijtenbrouwer & Tryne N. syn wyff, een zoon ..... Pieter
11    Beerent Hermansz Boomfluyter & Geesjen Willems, een zoon ..... Jan
16    Albert Thyssen Blaeuw & Jantjen Jacobs zyn wyff, een dochter ..... Vroucke
18    Jan Lubberts & Roelofjen Jacobs, een dochter ..... Aefjen
25    Claes Dreessen & Lysabeth Symons, een dochter ..... Aeltjen
25    Jan Ghysen van Urck & Jantjen Lubberts syn vrou, een dochter ..... Aefjen
25    Willem Willems de Vligh & Geertjen Dircks, een zoon ..... Peter
25    Herman Deuvick & N. N. zyn wyff, een zoon ..... Jan
25    Jan Albertsz tot Muggebeeck & Hendrickje Volckens tot Muggebeeck, een zoon ..... Jan
25    Pieter Karsten & Dieuwertjen Hermans, een zoon ..... Gerrit

Februari
06    Meyne Hillebrands opt Nijediep & N. N., een dochter ..... Geesjen
08    Jochem Pietersz & Grietjen Michiels, een dochter ..... Maritjen
08    Albert Willems Leertouwer & Elsjen Bartels syn wyff, een dochter ..... Aeltjen
13    Jan Andries & Jantjen Cornelis, een zoon ..... Cornelis
13    Lubbert Hermans Kuyper & Tryne Jans Suydwent, een zoon ..... Dirck
15    Jan Jacobsz & Jantjen Engberts, een dochter ..... Niesen
15    Claes Hermansz Pander & Ida N. Idtjen genoemd, een dochter ..... Gieltjen
22    Hendrick Tymans Grootschoen & Femme Wouters, een dochter ..... Aeltjen
22    Albert Pietersz Schoenmaecker & Jacobjen Hansz, een zoon ..... Hans

Maart
01    Gerbrant Dircks Langeswaech & Geertjen Wybes, een dochter ..... Wybe
08    Nol Everts Schurinck & Aeltjen Cornelis, een dochter ..... Stijntjen
08    Lubbert Dircksz & Aefjen N. zyn hyssvrouw, een zoon ..... Albert
08    Lubbert Dircksz & Aefjen N. zyn hyssvrouw, een zoon ..... Gerrit
15    Lubbert Frericksz Seylmaecker of Draeck & Aeltjen Hendricks, een zoon ..... Jan
18    Albertus Mitis chirurgijn & Annetjen Hendricks, een dochter ..... Catharina
20    Jan Pieters & Lammetjen N. syn vrouw, een dochter ..... Jantjen
22    Gerrit Eyssen & Tryntjen Haijer sijn vrouw, een dochter ..... Helprichjen
30    Cornelis Gijsbertsz Snippert & Aeltjen Lubberts, een dochter ..... Jantjen
30    Jan Gerrits & Lysabeth Thyssen, een dochter ..... Niesjen

April
04    Jan Koenen swager N. Gorter & N. N. syn wyff, een dochter ..... Styntjen
12    Claes Thymans Breda & Wytse Alberts syn wyff, een dochter ..... Barbertjen
15    Symon Jansz Pannecoeck & Tryntje Beerents, een dochter ..... Geesjen
15    Hendrick Gerritsz Vos & Melissen Pieters, een zoon ..... Roeloff
26    Jan Hermansz & Anna Bertels, een zoon ..... Jacob
26    Pieter Claesz Schuerinck & Elsjen Ryckens, een zoon ..... Bastiaen
29    Meester Jan Stellingwerf & Tryntjen Borrits, een zoon ..... Borrit

Mei
07    Jan Gerrits Backer & Wemme Willems, een dochter ..... Hendrickjen
19    Albert Oostens & Jantjen Hermans, een dochter ..... Geesjen
24    Volcken Jans & Maritjen Pieter Gerrits, een dochter ..... Geertjen
31    Jan Andries Smith & N. N. syn wyff, een zoon ..... Andries
31    Claes Andriesz Souldaet & Trijntjen Mauritz, een zoon ..... Mauritz

Juni
10    Jettjen Saeckes & Wychertjen Jans, een zoon ..... Jan
21    Pieter Claesen Jannen & Styntjen Jans, een zoon ..... Claes

Juli
04    Wouter Jans Bultert & Michieltjen Thymans, een zoon ..... Thyman
12    Thymon Jansz & Geertjen Pauwels syn wyff, een dochter ..... Claessen

Augustus
02    Wybe Albertsz & Grietjen Andries, een zoon ..... Andries
22    Albert Jacobsz & Aeltje Herms, een zoon ..... Jacob
30    Claes Gerritsz & Maritjen Peters, een dochter ..... Grietjen

September
06    Bertoldt Gerritsz & Trijntjen Arents zijn wijff, een dochter ..... Geertjen
06    Pieter Claesen & Geese Volckens, een dochter ..... Geesjen
06    Jan Claesen & Dieuwe Claesen, een dochter ..... Aeltjen
06    Evert Geerts & Griet Alberts syn wyff, een dochter ..... Tryntjen
06    Claes Jacobsz Buys & Claesjen Gerrits, een zoon ..... Jacob
16    Jan Hermans & Maritjen Thys, een zoon ..... Cornelis
27    Cornelis Roelofsz Schoenlapper & Alydt Teunis zyn vrou, een dochter ..... Geertjen
27    Herman Jansen Anckersmith Meester & Styntjen Everts, een dochter ..... Willemtjen
27    Dirck Claessen & Geertje Jansz, een zoon ..... Jan
30    Lucas Pietersz Turffvercooper & Weyntjen Hermans, een zoon ..... Wycher

Oktober
04    Reyer Jansz Koeckebacker & Jannetje Teunes, een dochter ..... Grietjen
04    Hendrick Claesen Neef & Maritjen Bootsmans, een dochter ..... Jacobjen
04    Symon Symons & Maritjen Jans, een zoon ..... Jan
04    Gerrit Lubberts & Grietie Gerrits, een zoon ..... Lubbert
04    Jan Martens & Lysjen Egberts, een zoon ..... Egbert
11    Gerrit Jansz Snoeck & Geesjen Hillebrants, een dochter ..... Tryntjen
11    Jacob Apperlo & Christina Alutarius, een dochter ..... Lysabeth
11    Jan Jansz Minicus & Maritjen Jans zijn wyff, een dochter ..... Henrickjen
11    Wouter Martens Timmerman & Maritjen Martens, een dochter ..... Maritjen
11    Teunis Volckerts & Gerritjen Gerrits, een zoon ..... Willem
11    N. Tinnegieter & N. N. syn wyff, een zoon ..... Jan
18    Symon Jansz & Ydtjen Douwes, een dochter ..... Sybrich
18    Claes Jansz & Beerte Everts syn wyff, een dochter ..... Heijltjen
18    Coop Jansz & Maritjen Claes zyn wijff, een zoon ..... Jan
21    Arent Gerrits & Hermtjen Jans, een dochter ..... Ghrietjen
25    Jan Egberts Corffmaecker & Albertjen N. syn wyff, een zoon ..... Egbert

November
08    Claes Coppens Meester & Lucretia Andries Hemenijn syn wyff, een zoon ..... Pieter
08    Thys Pietersz & Riemtjen Beerents, een zoon ..... Pieter
08    Baert Heynen & Grietjen Jans syn wyff, een zoon ..... Pieter
08    Hendrick Albertsz Pander & Rycklant Lubberts, een zoon ..... Cornelis
11    Gerrit N. & N. N., een dochter ..... Antjen
15    Thijman N. & N. N., een zoon ..... Geert
22    Gerrit Willems Valck schoenmaecker & Maritjen Cornelis, een zoon ..... Hendrick
27    Jan Jansz Koen & Claesjen N. syn wyff, een dochter ..... Stijntjen
29    Mewis Jansz & N. N. syn wyff, een zoon ..... Cornelis

December
16    N. N. & N. N., een dochter ..... Lumme
16    N. N. & N. N., een dochter ..... Jantje
16    N. N. & N. N., een zoon ..... Evert
18    Arent Woutersz & Jaije Hillebrants syn wyff, een dochter ..... Maritje
20    Hans Otten Claholt & Dirckjen Jacobs, een dochter ..... Trijntjen
25    Arent Hendricksz Muijser & Lysjen Dircks, een zoon ..... Willem
26    Tewis Bastiaens Potman & Maritjen Wijchers, een zoon ..... Bastiaen
27    Been Tjeerts tot Muggenbeeck & Trijntjen Meeus syn vrouw, een zoon ..... Mewis

In dit jaar 1646 zijn gedoopt : 921647
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder