HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1648


Anno 1649

Januari
14    N. N. & N. N., een zoon ..... Kier
17    Jan Hendricksen van Ceulen & Maritgen Herms, een dochter ..... Machteltjen
28    Albert Oosten & Jantjen Hermans, een zoon ..... Jacob
30    Jan Gerritsz Breur & Lammertjen Jans syn wyff, een zoon ..... Gerrit

Februari
11    Jan Jansz Ruijter tot Muggenbeecq & Tryne Jans syn huysvrouw., een zoon ..... Jan
21    Claes Pieters & Niese N., een zoon ..... Pieter

Maart
11    Adam Jans Bessemmaecker & Aeltjen Martens, een dochter ..... Heyltjen
11    Willem Willems de Vligh & Geertjen Dircks, een dochter ..... Greetjen
18    Jan Hendricksz Wever & Heyltjen N., een zoon ..... Jan
26    Hendrick Martens & Geesjen Meijnen, een zoon ..... Jan

April
04    Jasper Cornelisz Kalckbrander & Grietjen N. syn vrouw, een zoon ..... Aerjan
08    Abraham Jansz & Lysbeth Pieters, een zoon ..... Gerrit
11    Hendrick Tymans Grootschoen & Femme Wouters, een dochter ..... Aefjen
11    Jan Gerrits & Lysabeth Thyssen, een dochter ..... Jantjen
15    Gerrit Hermans Schouwen & Sanna Wouters, een dochter ..... Femtjen
15    Herman Cornelis & Jantjen Cornelisz, een zoon ..... Jan
22    Albert Thyssen Blaeuw & Jantjen Jacobs, een dochter ..... Vroucke
22    Pieter Alberts & Wychertjen Jans, een kind ..... N.N.
22    Egbert Hendricksz Smith & Jantjen Pieters, een zoon ..... Hendrick
29    onbekend & onbekend, een dochter ..... Geertjen Fredericks
29    Jan Andriesz Smith & Tryne Willems, een zoon ..... Willem

Mei
06    Isbrant Hugen & Alyt Gerritsz, een zoon ..... Pieter
09    Albert Pietersz & Maritjen Claes, een zoon ..... Claes
14    Gerrit Jansz van den Stapel Timmerman in lidmatenlijst & Antjen Pieters, een dochter ..... Yttjen
14    Albert Willems Leertouwer & Elsjen Bartels syn wyff, een zoon ..... Berent
27    Steven Evertsz Snijder & Claera Jans, een zoon ..... Thijmon
27    Mewis Bartheltsz & Femme Andries, een zoon ..... Andries

Juni
03    Pieter N. & N. N., een dochter ..... Tryn
10    Wybe Albertsz & Grietjen Andries, een dochter ..... Jantjen
10    Engbert Claesz & Maritjen Frericks, een dochter ..... Aechjen
24    Luyt Gerritsz Luytjen Gerrits & Antjen Hanssen Anna Hans, een zoon ..... Hans
27    Jan Lubbertsz & Lysbeth Jans, een dochter ..... Geertjen

Juli
01    Jan Otten & Claesjen Jans, een zoon ..... Pieter
15    Reyer Jansz Koeckebacker & Jannetje Teunes, een dochter ..... Jantjen
15    Gerrit Jansz Snoeck & Geesjen Hillebrants, een zoon ..... Hillebrant
18    Mr. Jan Stellingwerf & Tryntjen Borrits, een dochter ..... Sytjen Volckert
29    Lubbert Willemsz & Trijn Pieters op den Duijn, een zoon ..... Willem
29    Pieter Jansz Oldemarckt & N. N. syn wyff, een zoon ..... Hendrick

Augustus
05    Gerrit Jansz Colck & Geesjen N. syn wyff, een dochter ..... Grietjen
12    Abraham Bartholtsz Naminck & Jantjen Albertsz, een dochter ..... Lysabeth
19    Lubbert Dircksz & Grietjen Hendricks, een zoon ..... Jacob
26    Henricus Deutelius & Aeriaentjen Majesteyts, een zoon ..... Hendrick
26    Job Cornelis & Maritjen Jacobs syn wyff, een zoon ..... Cornelis

September
02    Willem Jansz Otten & Lammertjen Andriesz, een zoon ..... Jan
02    Jan Gerrits Backer & Wemme Willems, een zoon ..... Gerrit
02    Gerrit Willems Valck schoenmaker schoenmaecker & Maritjen Cornelis, een zoon ..... Gerrit
05    Jan Lubbertsz & Maritjen Helprichsz, een dochter ..... Lubbertjen
09    Peter Helprichs & Mattjen Claes, een zoon ..... Helprich
16    Lubbert Willemsz & Trijn Pieters op den Duijn, een zoon ..... Albert
30    Herman Jans Boeckebinder & Oentjen Taemis, een dochter ..... Grietjen
30    Claes Jansz & Beerte Everts syn vrouwe, een dochter ..... Hiltjen

Oktober
07    Willem Jacobs Seun & Geertjen Gerrits, een dochter ..... Grietjen
07    Jan Jacobs Kuiper & Alydt Pieters, een zoon ..... Pieter
07    Jan Lubberts & Roelofjen Jacobs, een zoon ..... Jan
14    Claes Jansz & Maritjen Reijners, een dochter ..... Grietjen
14    Herman Jansz Molenaer & Ariaentjen Jan Schuerincks, een dochter ..... Grietjen
17    Pieter Teunisz Doggenaer & Grietjen Willems, een dochter ..... Lijsabeth
28    Coop Hermsz & Henrickjen Geerts Sluip, een zoon ..... Herman
28    Arent Jans Pronck & Aecht Claes Voermans, een zoon ..... Claes
31    Robbert Jochems & Jantjen N. huijsvr, een kind ..... N.N.

November
04    Lubbert Roeloffs Timmerman & Grietjen N. sijn wijff, een dochter ..... Lamme
04    Claes Jansz Hollander tot Muggebeecq & Aeltjen N. sijn huijsvrouw, een zoon ..... Jan
11    Gerrit Gerritsz Pander of Vries & Jantjen Alberts, een dochter ..... Albertjen
11    Arent Woutersz & Jaije Hillebrants sijn huijsvr., een zoon ..... Pieter
11    N. N. & N. N., een zoon ..... Jan
21    N. N. & N. N., een zoon ..... Adam
25    Albert Jansz Backer & Mattjen Jansz van Uterwijck sijn wijff, een zoon ..... Joannis
28    Hendrick Jansz Schaep & Sackjen Jans, een dochter ..... Gerritjen

December
02    Coop Bootsman & Jennichjen Weynighmans, een dochter ..... Jantjen
21    Cornelis Jansz Bock & Hendrickje Michielsz, een dochter ..... Lamme

In dit jaar 1649 zijn gedoopt : 701650
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder