HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1652


Anno 1653

Januari
01    Lucas Pietersz Turffvercooper & Weyntjen Hermans, een dochter ..... Aeltjen
06    Gerrit Jansz & Aeltjen Jans, een dochter ..... Geesjen
09    Jan Lubberts & Roelofjen Jacobs, een zoon ..... Lubbert
12    Gerrit Hendricx Smith & Geesjen Alberts, een dochter ..... Beertjen
16    Jochem Pietersz & Grietjen Michiels, een dochter ..... Weijmtjen
27    Lubbert Dootgraver & N. N. sijn vrou, een dochter ..... Lubbe

Februari
06    Egbert Hendricksz Smith & Jantjen Pieters, een dochter ..... Egbertjen
10    onbekend & onbekend, een zoon ..... Dirck Thijmen
13    Jan Jansz Toutjen & Eefe Clasen N. sijn wijf, een dochter ..... Aeltjen
13    Mewis Bartheltsz & Femme Andries, een dochter ..... Aeltjen
13    N. N. van den Duijn & Trijn Pieters, een zoon ..... Pieter
21    Gerrit Gerritsz Pander of Vries & Jantjen Alberts, een zoon ..... Gerrit
23    Albert Jacobsz & Aeltje Herms, een dochter ..... Willemtjen

Maart
03    Tijmon Andriesz & Hendrickjen Jans, een dochter ..... Aeltjen
06    Taecke Sjallincx & Neltjen Michiels, een dochter ..... Claesjen
06    Jan Otten & Claesjen Jans sijn wijf, een zoon ..... Jan
13    Andries Lubbertsz & Aeltjen Jans, een dochter ..... Cornelisjen
13    Albert Pietersz Schoenmaecker & Jacobjen Hansz, een zoon ..... Herman
13    Peter Jansz Decker & Geesjen Hendricks, een zoon ..... Egbert
20    Albert Oostens & Jantjen Hermans, een zoon ..... Oosten
24    Mr. Albertus Mitis & sijn Annetjen Hendricks, een dochter ..... Niessjen

April
08    Lubbert Reijnders & Jantjen Cornelis, een zoon ..... Lubbert
24    Jan Claesen Backer & Maritjen Claes sijn vrouwe, een zoon ..... Jacob

Mei
04    Maes Alphersz & Griet Woutersz, een dochter ..... Aeve
20    Herman Clasen Pander & Bette Gijsbersz, een dochter ..... Trijntjen
25    Gerrit Pieters & Lysabeth Teunis, een zoon ..... Teunis

Juni
08    Willem Abbes & Geertjen Claes, een zoon ..... Abbe
26    Albert Willems Leertouwer & Elsjen Bartels sijn Vrou, een zoon ..... Samuel

Augustus
07    Jacob Hendricksz Petten & Claesjen Jans, een zoon ..... Hendrick
07    Jacob Thijmonsz Molenaar & Hendrickjen Pouwels, een zoon ..... Pouwel
14    Abraham Bartholtsz Naminck & Jantjen Albertsz, een zoon ..... Albert
14    Pieter Claesen Jannen & Gepjen Alphersz, een zoon ..... Alpher
17    Velick Pietersz & Aeltjen Arents, een zoon ..... Arent
28    Jan Jans Snoeck de jonge & Maritjen Pieters, een zoon ..... Pieter

September
01    Willem Jansz Otten & Antjen Eijssen, een zoon ..... Jan
07    Jan Gerrits & Lysabeth Thyssen sijn vrouwe, een zoon ..... Tijs
11    Lucas Lubbertsz & Cleijsjen Cleijsen, een dochter ..... Cornelisjen
14    Jan Claessen Schuyrinck & Geertjen Keck, een zoon ..... Jan
22    Pieter Karsten & Dieuwertjen Hermans, een zoon ..... Nol
25    Lucas Jansz & Anna Hansen, een dochter ..... Jacobjen
28    Jan Luytjes & Riem Martens, een zoon ..... Marten

Oktober
09    Jan Jansz Benjamin & Alydt Pieters, een zoon ..... Jan
16    N. Geerts & N. N., een dochter ..... Trijntjen
16    Peter Clasen Voerman & Henrickjen Hendricx, een dochter ..... Maritjen
16    Jan Gerrits Backer & Wemme Willems, een dochter ..... Lijsabeth
16    Coop Willemsz & Jantjen Clasen, een zoon ..... Willem
19    Claes Jacobsz & Haesjen Thijssen, een dochter ..... Aefjen
23    Jan Gerritsz Breur & Lammertjen Jans syn wyff, een zoon ..... Pieter

November
06    Nolle Gerritsz Vos & Grietjen Michiels, een dochter ..... Hiltjen
23    Pieter Luijtjens & Aeltjen Martens, een zoon ..... Luitjen
27    Jan Hendricksen van Ceulen & Maritgen Herms, een zoon ..... Hendrick

December
04    Gerrit Eyssen & Tryntjen Haijer sijn vrouw, een dochter ..... Geertruijt
04    Gerbrant Dircks Langeswaech & Geertjen Wybes sijn vrou, een zoon ..... Jan
11    Lubbert Dircksz & Grietjen Hendricks sijn vrouwe, een dochter ..... Hendrickjen
16    onbekend & onbekend, een zoon ..... Albert N.
16    Albert N. & N. N., een zoon ..... Claes
16    Albert N. & N. N., een zoon ..... Gerrit
16    N. N. & N. N., een zoon ..... Jan
18    Hendrik Jans Wever & Geertjen Henricks N. sijn wijff, een dochter ..... Maritjen
18    Jan Jansz & Hiltjen Cleys, een dochter ..... Jantjen
27    Reiner Gerrits Cramer & Wilmtjen Hermans, een dochter ..... Elsjen

In dit jaar 1653 zijn gedoopt : 611654
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder