HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1656


Anno 1657

Januari
04    Jan Lubbertsz & Aeltjen N., een zoon ..... Lubbert
07    Mr. Albertus Mitis & Annetjen Hendricks, een dochter ..... Elisabeth
14    Teunis Jansz Smith & Geertjen Aerts sijn wijf, een dochter ..... Grietjen
18    Jan Jansz & Hiltjen Cleys, een dochter ..... Aeltjen
18    Jan Jansz & Hiltjen Cleys, een zoon ..... Pieter
28    Jan Pieters & Lammetjen N. sijn wijf, een zoon ..... Petrus

Februari
01    Herman Clasen Pander & Bette Gijsbersz, een zoon ..... Gijsbert
01    Symon Jansz Pannecoeck & Tryntje Beerents, een zoon ..... Beerent
08    Pieter Jansz Brouwer & Geertjen Cornelis, een dochter ..... Wemtjen
15    onbekend & onbekend, een zoon ..... Engbert Pieters
18    Steven Evertsz Snijder & Claera Jans, een dochter ..... Maertjen
18    Pieter Jurriaensz & Femme Luijtjes, een zoon ..... Juriaen

Maart
01    Claes Clasen Croegen & Petertjen Harmens, een dochter ..... Hiltjen
15    Joannes Raven & Maritjen Martens, een zoon ..... Marten
29    Tijmon Andriesz & Trijntjen Warnartsz, een dochter ..... Aeltjen
30    Faijcke Gerritsz & Alijt Coops, een zoon ..... Gerrit

April
05    Michiel Jansz & Heijle Martens, een dochter ..... Hiltjen
05    Jan Willemsz Cnoopemaker & Helena Hans, een zoon ..... Jan
05    Evert Claesz Schueringh & Jantjen Alberts sijn huijsvr., een zoon ..... Hendrick
08    Hendrick Tymans Grootschoen & Femme Wouters, een dochter ..... Maritjen
08    Jacob Goossens & Petertjen Jans, een zoon ..... Andries
12    Jan Lubberts & Roelofjen Jacobs, een dochter ..... Hendrickjen
12    Jan Pietersz Engelsman & Vroucke Coops, een dochter ..... Geertjen
19    Thys Pietersz & Riemtjen Beerents, een zoon ..... Pieter
26    Berent Albertsz & Hendrickjen Lammertsz, een dochter ..... Hendrickjen
29    Herman Claesz Spaens & Grietjen Evertsz, een dochter ..... Roeloffjen

Mei
03    Jan Wijchers Muller & Ariaentjen Jan Schuerincks, een dochter ..... Jacobjen

Juni
01    Gerrit Pieters & Lysabeth Teunis, een dochter ..... Lijsabeth
01    Hanne Geertsz & Geertjen Jacobs sijn wijf, een zoon ..... Coop
07    Jan Jacobsz van Diest & Clasjen Jans, een dochter ..... Swaene
21    Jan Berentsz alias oom Jan & Trijntjen Tymens, een zoon ..... Berent
21    Marten Remmelsz & Fije Reijnderts, een zoon ..... Remmelt
21    Marten Remmelsz & Fije Reijnderts, een zoon ..... Hendrick

Juli
05    Claes Jacobsz & Trijn Jans, een zoon ..... Claes
10    Gerbrant Dircks Langeswaech & Geertjen Wybes, een dochter ..... Dirckjen
10    Gerrit Jansz & Hille Luijtjens sijn Vrouw, een zoon ..... Hendrick
10    Gerrit Jansz & Hille Luijtjens sijn Vrouw, een zoon ..... Herman
19    Evert Hendricks Petten & Gepjen Jans, een dochter ..... Maertjen
26    Claes Hermansz & Geertjen Pieters, een dochter ..... Antjen

Augustus
05    Hendrick Roelofsz Lippjes tot Baerlo & Femtjen Frericx, een zoon ..... Lucasz
08    Roelof Jansz & Machtelt Lucas, een dochter ..... Judith
16    Jacob Pietersz Leijn & Pietertjen Geerts, een dochter ..... Grietjen
16    Jan Otten & Femme Thijmans, een dochter ..... Aeltjen
23    Lubbert Claesz Slof & Stijne Claes, een dochter ..... Trijntjen
30    N. N. & N. N. een schamele vrouw, een zoon ..... Willem

September
03    Jan Willemsz Metselaer & Grietjen Hendricx, een dochter ..... Swane
03    Jan Albertsz Decker & Aecht Jans, een zoon ..... Albert
13    Hendrick N. & Lijsabeth N., een dochter ..... Hiltjen
16    Jan Hermansz & Anna Bertels, een zoon ..... Jannes
20    Pieter Woutersz & Aeltjen Bastiaens, een dochter ..... Aeffjen
20    Hendrick Jansz Schaep & Sackjen Jans, een dochter ..... Geesjen
20    Hendrick Jansz Schaep & Sackjen Jans, een dochter ..... Lijsjen
20    Maes Alphersz & Geertjen Jans, een zoon ..... Jacobus

Oktober
11    Wouter Gerritsz & Aeltjen Alberts, een zoon ..... Gerrit
14    Hendrick Clasen & Geertjen N., een zoon ..... Claes
18    Herman Hendricx & Aeltjen N. sijn wijf, een dochter ..... Jantjen
21    Claes Pietersz Kuijnder & Jantjen Geertsz, een dochter ..... Aeltjen
25    Jochem Robbertsz & Griet Jans Snoecx, een zoon ..... Wouter
25    Hendrick Philips & Jacobjen Thijmans, een zoon ..... Thijmon

November
01    Bertoldt Gerritsz & Trijntjen Arents sijn huijsvrouw, een dochter ..... Jantjen
01    Herman Wieldraijer & Trijntjen Jans, een zoon ..... Pieter
08    N. N. & N. N., een zoon ..... Jacob
18    Jan Claessen Schuyrinck & Geertjen Keck, een dochter ..... Antjen

December
13    Pieter Claesen Jannen & Gepjen Alphersz, een dochter ..... Stijntjen
13    Albert Pietersz Schoenmaecker & Jacobjen Hansz, een dochter ..... Jantjen
13    Wouter Gerrits Wacker & Grietjen Claesen, een dochter ..... Mettjen
13    Jan Gerritsz & Wijchertjen Thijmons, een dochter ..... Femtjen
13    Aerjan Daniels Huls & Jantjen Pieters, een zoon ..... Pieter
18    Hendrick Jansz Bruinick & Geertjen Peters, een dochter ..... Antjen
18    Geert Jansz van Eecken & Evertjen Mewis, een dochter ..... Maertjen
20    Gerrit Gerritsz Romen & Neltjen Claessen, een zoon ..... Aerjan
30    Baucke Wouters Vries & Hendrickjen Luijtjes, een zoon ..... Wouter

In dit jaar 1657 zijn gedoopt : 721658
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder