HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1664


Anno 1665

Januari
22    Jan Jaspersz & Mette Arents, een dochter ..... Itjen
22    Jan Gerrits Spanjer & Lijsebeth Allerts Breurs, een zoon ..... Evert
29    Jacob Andriesz & Trijn Isbrants, een dochter ..... Geertruyt
29    onbekend & onbekend, een zoon ..... Herman Gerritsz

Februari
01    Pieter Jansz Bloemen & Jantjen Hendricx, een dochter ..... Trijntjen
05    Wolter Coopsz & Anna Dappers, een dochter ..... Jannetjen
05    Jan Ghysen van Urck & Jantjen Lubberts, een zoon ..... Ghijs
12    Jan Pietersz Engelsman & Vroucke Coops, een dochter ..... Geesjen
12    Hendrick Jansz Stoockebrant & Sijntjen Abrahams (voornaam Josina), een zoon ..... Lammert
15    Hillebrant Pietersz & Dirckjen Reynders, een dochter ..... Jacobjen
15    Alpher Jansz Graeff & Pietertjen Lucas, een zoon ..... Claes
22    Pieter Jurriaensz & Femme Luijtjes, een zoon ..... Lucas

Maart
05    onbekend & onbekend, een dochter ..... Geesjen Wijchers
12    Jacob Goossens & Petertjen Jans, een zoon ..... Jan
12    Sa. Jan Jansz de Graeff & Hendrickjen Engberts Smith, een zoon ..... Jan
24    Gerrit Hendricksz Vos & Jantjen Jacobs, een zoon ..... Hendrick
29    Michiel Jansz & Jantjen Jacobs, een dochter ..... Heyltjen
31    Toerninck Pietersz & Aeltjen Beenen tot Barel, een zoon ..... Been

April
26    Steven Cornelisz & Maritjen Melis, een zoon ..... Cornelis
26    Aerjan Daniels Huls & Grietjen Pieters, een zoon ..... Pieter
30    Claes Albertsz van Ens & Anne Gerrits, een dochter ..... Lijsbet
30    Claes Albertsz van Ens & Anne Gerrits, een zoon ..... Claes

Mei
04    Dirck Hendricx Holtcamp & Aeffjen Reijnen, een zoon ..... Hendrick
04    Wouter Woutersz Smith & Geesjen Jans, een zoon ..... Geert
04    Jan Sijmonsz & Aeltjen Jans, een zoon ..... Luijtjen
07    Gerrit Gerritsz Romen Sa. & Jantjen Coops, een dochter ..... Dirckjen
15    Jacob Pietersz & Maritjen Claes, een dochter ..... Grietjen
15    Volkert Teunisz & Brechjen Jans, een dochter ..... Geesjen
28    Ghijsbert N. van Ordel & Jantjen Everts, een dochter ..... Hiltjen
31    Gerrit Gerrits Say de Jonge & Remmeltjen Arents, een zoon ..... Gerrit

Juni
11    Hendrick Pietersz Backer & Femme Beenen, een zoon ..... Luijtjen
14    Jan Claesz te Reeckenen & Trijne Arentsz, een zoon ..... Arent
18    Hendrick Volckens & Jantjen Alberts, een dochter ..... Jantjen
18    Aet Jansz & Antjen Pieters van Muggebeeck, een dochter ..... Trijntjen
18    Joost Otten & Elsjen Pieters, een dochter ..... Trijntjen
25    Claes Jansz Toutjes (achternaam Touw) & Antjen Pieters, een zoon ..... Wouter
28    Mr. Jacob N. & Jantjen Hamckes, een dochter ..... Geertjen

Juli
02    Evert Claesz & Swane Piers, een zoon ..... Lubbert
16    Henrick Joannis van Deutecum & Coopjen Henricks, een zoon ..... Hermannus
16    Albert Wijchertsz & Moij Anna N., een zoon ..... Wijcher
16    Wijcher Bartheltsz & Grietjen N., een zoon ..... Bartholt
23    Jacob Jansz Cuiper & Aefjen Janz, een zoon ..... Jan
26    Hans Woutersz Bas & Antjen Arents, een dochter ..... Jantjen
26    Wijcher Egbertsz & Antjen Jacobs van Muggebeeck, een zoon ..... Jacob
30    Hendrick Lucas & Aeltjen N., een dochter ..... Aeltjen
30    Karst Gerritsz Snoeck & Sijtjen Jans de Graef, een zoon ..... Gerrit

Augustus
06    Jan Eijssen Vos & Trijntjen Claes, een dochter ..... Claesjen
13    Claes Jansz Buijs & Aechjen Jans, een dochter ..... Riemtjen
13    Gerrit Jansz & Swaene Beerents, een zoon ..... Beerent
20    Hendrick Ghijsbertsz Kuijper & Beeltjen Jans, een zoon ..... Ghijsbert
27    Pieter Melis & Grietjen Hendricksz, een dochter ..... Hadewijntjen
27    Jan Cornelisz Kuijper & Jantjen Abrahams, een zoon ..... Abraham
30    Willem Geuchjes & Geesjen Beerents, een dochter ..... Lamme

September
07    Andries Hermansz & Maritjen Beerents, een zoon ..... Coop
10    Abraham Martensz & Jantjen Cornelis, een zoon ..... Cornelis
14    Jan Jansz Grebbers & Jantjen Jans Benjamins, een dochter ..... Claesjen
14    Jan Beerentsz & Stijntjen Joppen, een zoon ..... Jan
14    Jan Beerentsz & Stijntjen Joppen, een zoon ..... Jop
17    Jan Volckensz & Kunne Pieters van Muggebeeh, een dochter ..... Jantjen
17    Claes Backer & Antjen Jans, een dochter ..... Geertjen
17    Gerrit Albers Veen & Hilletijen Jacobs, een zoon ..... Albert
20    Albert Rijckentsz & Eble Jacobs, een dochter ..... Aechjen
24    Jan Janssen van Urck & Marritjen Jansdr, een dochter ..... Lijsbetjen
24    Egbert N. & Arentjen N., een dochter ..... Arentjen
27    Jan Jacobsz Cort & Grietjen Gerrits, een zoon ..... Gerrit
27    Gerrit Martensz & Aeltjen Roeloffs, een zoon ..... Marten
29    Beerent Jans Wever & N. N. sijn vrouw, een zoon ..... Frederick

Oktober
08    Jan Jansz Schoenmaker & Rijckjen Laurens, een zoon ..... Jan
15    Pieter Jansz Brouwer & Geertjen Cornelis, een dochter ..... Jantjen
15    Claes Jans Colck & Geesjen Ghijsen, een dochter ..... Grietjen
15    Dirck Pieters Schocker & Rensjen Wybrantsz, een dochter ..... Bauckjen
15    Evert Jacobsz Kindt & Alijt Willems, een dochter ..... Jantjen
15    Jan Hendricksz Wolf & Hendrickjen Pouwels, een zoon ..... Hendrick
15    Claes Jans Colck & Geesjen Ghijsen, een zoon ..... Ghijs
15    Hendrick Evert Kuijpers & Dieuwer Pieters, een zoon ..... Gerrit
15    Coop Cornelisz & Jantjen Hanssen, een zoon ..... Cornelis
18    Sander Jansz & Henrickjen Egberts, een zoon ..... Egbert
22    Herman Gerritsz & Jantjen Roelofs, een dochter ..... Arentjen
22    Jan Jacobsz Vos & IJede N., een zoon ..... Jan
29    Jan Jansz Vos & Aeltjen Evert Touwslaegers, een zoon ..... Evert
29    Herman Cornelisz & Trijn Pietersz, een zoon ..... Cornelis

November
05    Hendrick Arentsz beschuijtsbacker & Aechjen N. sijn huijsvr., een zoon ..... Gerrit
05    Dirck Pietersz & Roelofjen Claas, een zoon ..... Jacob
08    Mr. Jan Stellingwerf & Trijntje Joannes, een dochter ..... Pietertjen
12    Roeloff Jansz Kuijper & Geesjen N., een dochter ..... Jantjen
12    Hendrick Beerentsz & Aeltjen Luijtjes, een zoon ..... Beerent
15    Reijnier Juriaensz & Elsjen Martens, een dochter ..... Stijntjen
15    Claes Evertsz & Griet Jansz, een dochter ..... Grietjen

December
10    Willem Jansz & Lamme Jacobs, een zoon ..... Marten
25    Teunis Hendricksz Belderinck & Grietjen Alberts, een zoon ..... Hendrick

In dit jaar 1665 zijn gedoopt : 90
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder