Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1633Anno 1634

Onbekende maand
?? Daniel Gripard, apoteker van Campen
     en Aaltijen van Gaelen, dochter van Jurjaen van Gaelen, J.D tot Blockseel

Januari
05 Hendrick Gerritsz Vos, zoon van Gerryt Janssen Vos, J.M
     en Melissen Pieters, J.D
05 Albert Arents, uyt de Blanckenham wed. van Jantgen Harmens
     en Martentgen Gerryts, weduwe van Albert Wychers van Bloxijl

Februari
18 Arent Hendricksz Muijser, zoon van Hendrick Willems, J.M
     en Lysjen Dircks, dochter van Dirck Roelofs, J.D beide buyten de Noorderpoort

April
?? Henrich Stodsinck
     en Catharina Reker, J.D van Boorken
?? Beerent Hermansz Boomfluyter, Weduwnaar
     en Geesjen Willems, J.D. van Steenwijkerwoudt

Mei
?? Teunijs Gerrits, zoon van Gerrijt Arents, J.M op den Duijn V : J.D. tot Vollenho
     en Batte Lubberts, dochter van Lubbert Luijtijens
?? Harmen Alberts, Weduwnaar buiten de noorderpoort
     en Griete Claessen, J.D van Emeloort
?? Thomas Janssen Wendelts, J.M van Blockziel
     en Neeltijen Jansen, J.D van die Kuijnder

Augustus
10 Jan Harmens, J.M soldaet onder cap Doornick
     en Jantjen Harmens, J.D van Swolle

September
14 Jan Coopen, zoon van Coop Wouters, J.M buyten de suyderpoort
     en Lysabeth Aerians, op 't Sant bij Vollenhoo

Oktober
13 Arent Woutersz
     en Jaije Hillebrants, J.D tot Beylen

November
15 Jan Maessen, zoon van Maes Janssen, J.M
     en Jantgen Alberts, dochter van Albert Hermans, J.D beyde buyten de noorderpoort
15 Johannes van Gustrouw, zoon van Pieter van Gustrouw, J.M genaemt Tongens
     en Sijtgen Sybrants, van Harlingh tot Sgravenhaege
29 Jacob Jansz Snijder, uyt den Ham V : uit Blocksyl, beyde wonachtig tot Blocksij
     en Anna Breurs

In dit jaar 1634 zijn 15 huwelijken gesloten.1635

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊