Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1635Anno 1636

Januari
?? Gerrijt Jacobs, Chirurgijn tot Blocksijl
     en Wibbe Ellerts, tot Oldemerckt
?? Nol Everts Schurinck, zoon van Evert Engberts, J.M
     en Aeltjen Cornelis, dochter van Cornelis Foppen, J.D beijde tot Blocksijl
03 Lubbert Gerryt, zoon van Gerrijt Tijmens, J.M in de Kuynder
     en Lysbetjen Nollen, dochter van Nol Nolisen, tot Blocksijl
20 Jacob Martens, zoon van Marten Janssen, J.M van Colderveene
     en Marytgen Claes, dochter van Claes Jacobs, J.D tot Blocksijl

Februari
?? Coert Jansz, J.M soldaet onder capiteijn Doornick
     en Anneken Jans, weduwe
02 Louwe Jacobs, J.M aent verlaet bij Steenwijck
     en Cornelisken Hendricks, weduwe tot Blocksyl
19 Albert Cornelis, zoon van Cornelis Jacobs
     en Tette Jacobs, dochter van Jacob Henricks, beyde tot Blocksijl
21 Luitien Jansz, Weduwnaar byde tot Blocksij
     en Aeltjen Wichers, dochter van Wicher Beenen

April
15 Berent Lucas, J.M
     en Curneisien Jans, J.D van Swarte Sluis
18 Wibrant Tyennes, J.M in de Kuinder
     en Cornelissien Alen, J.D. tot Blocksijl
18 Dirck Claessen, J.M
     en Geertje Jansz, J.D beyde tot Barel

Mei
?? Roelof Hermens, zoon van Hermen Clasesz, J.M van Blocksijl
     en Janneken Hermens, J.D to Welsen
15 Pieter Coopen, zoon van Coop Wouters, J.M
     en Maritjen Jans, J.D uit Mastebroeck

Juni
08 Jacob Willems, zoon van Willem Claesz, J.M tot Genne
     en Jantien Hannes, buiten Blocksijl
19 Jan Gerritsz, Weduwnaar
     en Petertien Jans, J.D beyde tot Blocksijl
26 Daem Symons, zoon van Symon Jansen, weduwenaer
     en Lubbertien Nollen, J.D beyde tot Blockzijl
28 Jacob Petersz Schuirinck, J.M van Blocksijl
     en Jannetien Jans, J.D tot Amsterdam

Juli
30 Claes Albertsz, J.M in den Ham
     en Anne Gerrits, J.D tot Blocksijl

Augustus
?? Albert Alberts, J.M tot Blockzijl
     en Trijntien Leenaerts, weduwe tot Sparendam

November
?? Jacob Janssen, J.M van Zuydveen
     en Jantgen Nollen, tot Blocksijl
?? Claes Thymans Breda, van Blockzyl
     en Wytse Alberts, van de Bles
09 Jan Hanssen, J.M van Dinxtervelt
     en Pietertje Sijben, weduwe tot Blocksijl
23 Cornelis Reynen, J.M
     en Feije Hendrix, weduwe beyde tot Blocksyl

December
18 Maes Alphersz, J.M
     en Geertjen Wouters, J.D beyde tot Blocksijl

In dit jaar 1636 zijn 24 huwelijken gesloten.1637

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊