Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1640Anno 1641

Januari
17 Jan Teunisz, weed. tot Blocqzijll
     en Rixe Fedden, weed. ex Beulacq
24 Henrick S., van Deventer
     en Baefjen Jans, wed.
24 Simon Gerrits, weed.
     en Claesjen Jans, wed.
31 Sijmon Gerritsz, zoon van Gerrit Simons, zone
     en Aucke Hermtjen Beerents, dochter van Berent Andries, dochter, bij huwelijk Hermtjen Berents genoemd.
31 Arent Timansz, wed. tot Blocqzijll V : wed. tot Zuitphee
     en Meintjen Jan Cleisen
31 Jan Cornelisz Backer, weed.
     en Jantjen Philips, dochter van Philips Henricks, dochter uit den Blanckenham

Februari
07 Henrick Wichers, zoon van Wichers Henricks, nagelaten zone, binnen Blocqzijll
     en Grietjen Cleis, dochter van Cleis Jannes, dochter, buiten Blocqzijll
17 Jan Claesen Backer, J.M
     en Maritjen Claes, wed.
21 Jacob Janszen van Nahuijs, weed. Marritjen
     en Hilletjen Thomas, J.D in den Blanckenham
26 Bastiaen Nollen, wed.
     en Jantjen Jans, weed.

Maart
07 Jan Jansz Otsen, weed.
     en Tymantjen Maesen, wed.
07 Pieter Timans, wed.
     en Aefjen Timans, wed.
07 Jan Michaels ten Zwege, zoon van Michael Claes Willems, zone, tot Steenwycker-Wolt
     en Geertjen Henricks, nagelaten wed.
20 Jan Jacobs Bloot, J.M van S graven hage
     en Annetjen Bootsmans, J.D van Blocqzijll
27 Henrick Jansz, J.M nagelaten zone
     en Trijntjen Pieters, nagelaten d.

April
04 Coop Hermsz, zoon van Herman Coopen, sone
     en Henrickjen Geerts, dochter van Geert Henricks, dochter
14 Buije Claessen, zoon van Claes Buijer, zone
     en Wemmetjen Beenen, dochter van Bene Janszen, dochter, buijten de Noorderpoorte

Mei
30 Jan Egberts, zoon van Egbert Foukes, nagelaten zone, tot Blocqzijll
     en Trijntjen Zeuwerts, dochter van Zeuwert Onis, dochter, tot Zwarte-Sluijs

Juni
14 Jan Luijtjens
     en Gebjen Maessen, dochter van Maes Janszen
21 Karst Janszen Schoute, weed.
     en Wijbke Gerrits, dochter van Gerrit Claessen, dochter
21 Jan Simons, zoon van Simon Jan Schouten, zone
     en Altjen Cornelis, dochter van Cornelis Janszen, dochter

Juli
02 Gerrit Gerritsz Pander of Vries, binnen Blocqzijl
     en Jantjen Alberts, in de rietvinck
11 Egbert Janszen, weed. tot Blocqzijll
     en Sytjen Everts, dochter van Evert Everts, nagelaten d. aen Hasselerdyck
11 Claes Stevens, uyt S gravenhage
     en Dieuwe Symons, d. buyten Blocqzijll

Augustus
25 Reijer Lubberts, zoon van Lubbert Louwen, zoon,
     en Grietjen Arents, J.D van den Duijn
26 Albert Janszen, weed. buyten de Noord-Poorte
     en Grietjen Bloemen, J.D aen de Oldemeurt

September
?? Gerrit Eyssen, zoon van Eisse Cornelis, zone
     en Tryntjen Haijer, weed.

Oktober
01 Elbert Janszen, zoon van Jan Eefkinck, zone, tot Nahuijs
     en Tryntje Berents, weed. tot Blocqzijll
26 Gerrit Jansz, zoon van Jan Gerrits, nagelaten zone, tot Ottersteen
     en Hille Luijtjens, dochter van Luijtjen Henricks, dochter, tot Vledder
26 Geert Henricks, wed. tot Blocqzijll
     en Cornelisjen Wouters, weed.
26 Wolter Teunis, zoon van Teunis Janszen, zone, op die Worff
     en Geesjen Claes, dochter van Claes Hermans Backer, dochter, buyten de Noord.poorte
26 Claes Janszen, van Wanneperveen
     en Annetjen Jans, weed.
26 Jan Otten, J.M
     en Femme Thijmans, J.D

In dit jaar 1641 zijn 33 huwelijken gesloten.1642

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊