Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1644Anno 1645

Februari
09 Hendrick Tymans Grootschoen, zoon van Timan Otten, nagelaten zone,
     en Femme Wouters, dochter van Wouter Janz Knoop, dochter
16 Derck Engels, van Hartem
     en Lysebet Wouters, dochter van Wouter Jansz, dochter, tot Blockzijll
26 Dirck Gerbrantsz, J.M
     en Lubbe N., wed. , beyde tot Blocqzyll

Maart
26 Jan Cornelisz Wytstraet, wed. tot Blockzijll
     en Geertruyt Jans, weduwe tot Genemuijden

April
27 Andries Pietersz, zoon van Pieter Louwen, nagelaten zone, tot Baerlo
     en Meijntjen Pieters, dochter van Pieter Gerrits, nagelaten docher, in den Blanckenham

Mei
?? Faijcke Gerritsz, zoon van Gerrit Jans
     en Grietjen Jans, dochter van Jan Dercks, nagelaten dochter, buijten Blockzijll
?? Jan Claszen Bouwer, in de Rietvinck
     en Henrickjen Alberts, J.D tot Blockzijll
?? Albert Pietersz Schoenmaecker, zoon van Pieter Jansz, zone, aean de Oldemarct
     en Jacobjen Hansz, dochter van Hans Daniels, nagelaten dochter, tot Blockzijll
?? Claes Jacobsz, van Barel
     en Claesjen Gerrits, J.D tot Muyderberch
11 Cornelis Gijsbertsz Snippert, J.M tot Blockzijll
     en Aeltjen Lubberts, J.D op t' lant Vollenho

Juni
29 Henrick Hermansz, van Cappel, woonachtig tot Campen
     en Hilletjen Wichers, wed., wonend tot Blockzijll
29 Albert Jansz Backer, J.M van Hasselt
     en Mattjen Jansz, van Uiterwijck J.D. tot Hasselt
29 Herman Jansz Molenaer, zoon van Jan Hermansz, nagelaten zone,
     en Ariaentjen Jan Schuerincks, dochter van Jan Schuiring, dochter

Juli
16 Henrick Herberts, zoon van Herbert Harmansz, zone, tot Zallick
     en Trijntjen Berens, wed. tot Blockzijll

September
21 Cornelis Jansz, zoon van Jan van Urck, zone
     en Mette Rijckens, wed. tot Blockzijll

Oktober
?? Claes Bruinis, wed. , in de Leuwte
     en Sijtjen Evers, wed. tot Blockzijll

November
23 Cornelis Roelofsz Schoenlapper, wednr van Uitrecht
     en Alydt Teunis, J.D tot Blockzijll, bij huwelijk Aeltjen Toenis

December
07 Roeloff Henricks, zoon van Henrick Cornelis, nagelaten zone, uyt Blanckenham
     en Hilletjen Wichers, dochter van Wicher Reyners, dochter, in de Rietvinck
10 Herman Jansz, zoon van Jan Timens, zone, tot Baerlo
     en Lubbe Volckens, dochter van Volcken Claeszen, J.D. in de Blanckenham
17 Symon Jansz, zoon van Jan Symons, nagelaten zone, tot Muggenbeke
     en Ydtjen Douwes, dochter van Dou Iskes, nagelaten dochter, tot Zergeest in Vrieslant

In dit jaar 1645 zijn 20 huwelijken gesloten.1646

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊