Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1647Anno 1648

Januari
05 Mewis Bartheltsz, zoon van Bartholt Jansz, nagelaten zone van Bartholt Jansz
     en Femme Andries, dochter van Andries Timens, nagelaten d. van Andries Timens
13 Jacob Jansz Coninck, wednr
     en Magdalena Jansz, weduwe van Gerrit Arents
23 Jacob Pietersz Leijn, zoon van Pieter Tijssen, sone van Pieter Tijssen
     en Pietertjen Geerts, dochter van Geert Peters, nag. dochter van Geert Peters
23 Peter Clasen Voerman, zoon van Claes Pieters Voerman, zone van Claes Pieters Voerman &
     en Henrickjen Hendricx, dochter van Henrick Jacobs Petten, dochter van Henrick Jacobs Petten.
23 Pieter Willems, wed. van Amsterdam
     en Grietje Teunis, wed. van Enckhuijsen beijde tot Blocksijl
26 Albert Gerritsz, (Claessen doorgehaald) J.M van Ysselham
     en Pietertjen Jans, Piertjen Joannis, J.D van Scherpenseel beyde tot Blocksyl

Februari
02 Claes Claessen Schoute, weduwenaer tot Blocksyl
     en Lummetje Beenen, weduwe aen den ouden zijl
20 Jan Claessen Schuyrinck, zoon van Claes Janssen Schuijrink, sone van Claes Janssen Schuijrinck
     en Geertjen Keck, nag. doch van sal. Georgius Kecknis in syn leven predicant tot Blanckenham

Maart
?? Pieter Jacobs Joncker, wednr van zr Marritjen Albers op de Duin
     en Hendrickjen N., weed. van Z. Gijse Thomas buyten de Zuyderpoort tot Blockzijll
?? Pieter Jochems, wednr van zr Marritjen Albers op de Duin
     en Hendrickjen Roeloffs, weed. van Z. Gijse Thomas buyten de Zuyderpoort tot Blockzijll

April
03 Herder Egberts, J.M tot Blockzijl
     en Jannetjen Freericks, J.D tot Paesloe
03 Pieter Alten Hollegraeff, jm buijten de Noorderpoort tot Blockzijl
     en Lysabeth Peters, dochter van Peter Lubberts, Lijsebeth Peters nag. dochter van Peter Lubberts in Blanckenham
16 Jochem Pieters, wedr
     en Aeltjen Pieters, weduwe beyde tot Baerlo
23 Herman Cornelis, J.M van Wesep wonachtig tot Blocksyl
     en Jantjen Cornelisz, dochter van Cornelis Jansse, J.D van Cornelis Jansse buijten de Noorderpoort
30 Otto Abrahams Hardenberch, J.M van Campen wonende tot Hoorn
     en Geesjen Hendricks van der Aa, weduwe tot Blocksijl

Mei
18 Poppe Hendricks, wedunaer buyten de Noorderpoort
     en Wubbe Peters, weduwe binnen Blocksijl
21 Engbert Claesz, J.M woonachtig tot Blocksijl
     en Maritjen Frericks, j. dochter van Hassel
21 Teunis Jansz, wednr van z. Egbertjen Wouters, buyten de Noorderpoort op de Worf
     en Roelofjen Luitjens, weduwe van z. Albert Pieters op Staphorst

Juni
04 Bene Wichers, zoon van Wicher Benen, J.M zone van Wicher Benen tot Blockzyl
     en Anneken Henricks, dochter van Henrick Alberts, nagelaten dochter van Henrick Alberts tot Blanckenham
11 Herman Alberts, wednr
     en Griete Claesz, wed. beyde tot Blockzijll
18 Karst Jansen, zoon van Jan Jansz, nagelaten zone van Jan Jansz
     en Baetjen Hendrickx, dochter van Henrick Henricks Baetjens, dochter van Henrick Henricks Baetjens

Juli
09 Jacob Hendricksz Petten, zoon van Henrick Jacobs Petten, zone van Henrick Jacobs Petten
     en Claesjen Jans, dochter van Jan Andries, dochter van Jan Andries buyten de Zuijderpoorte

September
24 Hendrick Jansz Bruinick, J.M tot Blockzijll
     en Geertjen Peters, J.D van Elsloo

Oktober
01 Abraham Hendrickx, J.M van Amsterdam
     en Jantjen Fransen, J.D van Vollenhoe beyde tot Blocksyl
04 Steven Evertsz Snijder, weduwenaer van Vollenhoe
     en Claera Jans, dochter van Jan Claessen, J.D van Jan Claessen van Ens beyde tot Blocksyl

November
?? Geert Wychersz Schoenmaecker, J.M &
     en Jacobjen Tys, J.D beyde tot Muggenbeke

December
?? Cornelis Jansz Bock, zoon van Jan Cornelisz, zone van z. Jan Cornelisz tot Blockzijll
     en Hendrickje Michielsz, van den Gastenbelt J.D.
?? Jacob Jansz, wednr vanMarritje Jans tot Blockzijll
     en Stijntjen Johannis, dochter van Johannes Roeloffs, dochter van Johannes Roeloffs tot Giethoorn
10 Pieter Jansz Bigge, jonghman binnen Blockzijl
     en Geertjen Cornelis, J.D dochter buyten de Noorderpoort
17 Gerrit Jansz, zoon van Jan Gerrits, J.M sone van Jan Gerrits buyten de Noorderpoort
     en Aeltjen Jans, dochter van Jan van Urck, dochter van Jan van Urck binnen Blockzijll

In dit jaar 1648 zijn 30 huwelijken gesloten.1649

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊