Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1648Anno 1649

Onbekende maand
?? Cornelis Evertsz, J.M van Colderveen
     en Hille Coops, J.D van Westerborch, beijde woonachtig tot Blocksyl

Januari
07 Gerrit Jansz van den Stapel, J.M. uyt de Drenthe
     en Antjen Pieters, dochter van Peter Thysen Camper, dochter van Pieter Thysen Camper veerman tot Blockzijll

April
?? Claes Clasen van Ens, tot Blockzyl
     en Metjen Gerrijts, J.D tot Blanckenham
01 Hendrick Jansz Schaep, J.M. van Camper Eilant
     en Sackjen Jans, dochter van Jan Martens Vos, dochter van Jan Martens Vos tot Blockzijll
08 Herman Clasen Pander, zoon van Claes Hermans
     en Bette Gijsbersz, dochter van Gisbert Jans Sniphorst, nag. dochter van Gisbert Jans Sniphorst (Staphorst?)
08 Gerrit Clasen Bont, J.M van Schiedam
     en Aeltjen Jans, dochter van Jan Cornelis Wisensbrandt, nag. dochter van sal Jan Cornelis Wisensbrandt (?), beyde wonachtig binnen Blockzijl
15 Jan Jansz Fedden, J.M tot Blockzijl
     en Woutertjen Claes, J.D buyten de Zuiderpoorte
22 Wijcher Jansz Colck, J.M beyde tot Blocksy
     en Gese Gerrits

Mei
21 Arien Janssen, wed. grutte tot Blocksyl
     en Teunisjen Cornelis, wed. tot Alckmaer

Juni
24 Andries Hermansz, zoon van Herman Alberts, J.M sone van Herman Herman Alberts tot Blockzijl
     en Harmtjen Pouwels, naegelaten weduwe van Dirck Dirck Rommerts opt Moers

Juli
18 Jochem Albertsz, wedenaer
     en Albertjen N., weduwe, beyde wonende buyten de Noorderpoort
25 Jacob Thijmonsz Molenaar, J.M van Elburg
     en Henrickje Pouwels, J.D tot Blockzijl

Augustus
?? Petrus van der Werff, der Rechten Docter J.M te Blockzyl
     en Jantjen Tades de Groot, d. uyt het Westende der stat Enckhuysen
12 Arent Willems, weduw van Oldetrijn
     en Jantjen Martens, wed van Jan Wolters te Blockzijl

September
19 Gerwert Hendricks, zoon van Hendrick Arents, sone van Hendrick Arents buijten Cuijnder
     en Cornelisjen Lubberts, dochter van Lubbert Lucas, nagel. dochter van Lubbert tot Blocksijl

Oktober
31 Roelof Lamberts, J.M van Oosterwolde
     en Maeijke Bastiaens, dochter van Bastiaen Nollen, j. dochter van Bastiaen Nollen tot Blockzijl

November
?? Jan Jacobs Vos, zoon van Jacob Jans Vos, zone van Jacob Jansz Vos op den Duin &
     en Grietjen Jacobs, dochter van Jacob Claessen Buijs, dochter van z. Jacob. Claes Buijs beyde op den Duijn.
14 Coop Gerritz, zoon van Gerrit Romen, zone van Gerrit Romen tot Baerlo
     en Henrickjen Jans, weduwe van Henrick Henrick Berents buyten de Noorderpoorte
14 Albert Teunisz Ruijter, weduwenaer tot Blockzijl
     en Clara Jacobs, dochter van Jacob Claessen Buijs, nag. dochter van Jacob Claessen Buijs van Baerlo.

December
02 Henrick Claesz, J.M van Wapsterveen
     en Aefjen Pieters, dochter van Pieter Andries, dochter van z. Pieter Andries tot Blockzyll
15 Jan Timens, J.M van Blockzyll
     en Annetgen Engbers, J.D van Giethoorn
30 Jan Geertsz, zoon van Geert Timens, sone van Geert Timens
     en Trijntjen Willems, dochter van Willem Alberts, dochter van Willem Alberts tot Blockzyl

In dit jaar 1649 zijn 22 huwelijken gesloten.1650

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊