Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  GEZINSRECONSTRUCTIES
     
 

In het overzicht staan de ouders centraal. Links van hen staan hun beider ouders (voor zover bekend) en rechts van hen de kinderen (eveneens voor zover bekend).

Bij de ouders staat de naam van de vader bovenaan en die van de moeder eronder, met de eventuele  huwelijksdatum ertussen.
Boven de naam van de man en onder de naam van de vrouw worden de huwelijken weergegeven door middel van x1 x2 etc. Het geselecteerde huwelijk is lichtrose weergegeven. Andere huwelijken kunnen aangeklikt worden. De huwelijken zijn niet noodzakelijkerwijs in chronologische volgorde.

Bij de kinderen is de volgorde niet noodzakelijkerwijs chronologisch. Als de naam van een kind gevolgd wordt door een dan is van dit kind ook nageslacht bekend.

Bij de grootouders vinden we de ouders van de vader bovenaan, die van de moeder onderaan. Ook hier staat steeds de naam van de man boven die van de vrouw, en de huwelijksdatum tussen hen beiden in.

Klik op een naam om deze persoon als ouder te kiezen. Het overzicht wordt dan voor die persoon ingevuld.
De persoonlijke gegevens van de gekozen persoon worden in de onderste tabel getoond. Door op namen, patroniemen of achternamen te klikken krijg je een alfabetisch overzicht met vergelijkbare namen, resp. patroniemen of achternamen (personen van hetzelfde geslacht).
Als de doopdatum bekend is, kun je door hierop te klikken de desbetreffende doop in het doopboek bekijken. Evenzo kun je het huwelijk in het trouwboek bekijken door op de trouwdatum te klikken.

Via het alfabetisch overzicht kun je in het algemeen personen opzoeken

Suggesties voor aanvullingen of verbeteringen zijn altijd welkom!

 

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊