Nieuwsbericht 03 april 2019


Bierbrouwers

Op de DVD "Gelre" staat allerlei informatie over de Zutphense Ruyterfamilie (uit : HANDEL EN NIJVERHEID TE ZUTPHEN IN DE MIDDELEEUWEN DOOR J. GIMBERG, Gelre XXV, 1922).

Hebben Ruiters iets met bier? Bijgaande foto doet vermoeden van wel. Lekker biertje trouwens...

In de middeleeuwen in ieder geval wel.
Als bijlage van bovengenoemd artikel vinden we een uittreksel uit de overrentmeestersrekening van 1466 waarin als bierbrouwers worden genoemd:
  • Geryt Rueter
  • Armgart Rueterss
  • Geryt Rueter


Over het feit dat de naam Geryt tweemaal voorkomt merkt de schrijver op:

"Er waren dus twee bierbrouwers Ruyters met denzelfden voornaam. Aan eene vergissing van den overrentmeester zal hier wel niet te denken zijn; want de familie Ruyters was te Zutphen in de middeleeuwen zeer uitgebreid.".

Maar dat wisten we al!


Bij Armgart staat nog de aantekening:

"Zij heeft blijkbaar de bierbrouwerij van haar vader — Henrick Ruyters — voortgezet."

Bijna terloops leren we het beroep van de stamvader van het Ruytergeslacht!

En als laatste opmerking:

"Uit deze lijst moet dus geenszins afgeleid worden, dat dit nu alle bierbrouwers waren. Integendeel. In de overrentmeestersrekening van 1467 worden b.v. nog de gebroeders Jan en Henrick Ruyters, bierbrouwers, vermeld."


Mooie informatie dus, want er blijkt uit dat het beroep van bierbrouwer van vader op zoon (en dochter!) overging.

Het identificeren van de genoemde personen is niet moeilijk (en dat is mooi, want dat bevestigt de stamboom):
  • Geryt kennen we als bierbrouwer Gerhard REUTER, die in 1435 in Lübeck met Alheyd PALICKE trouwde.
  • Armgart is zijn zuster, waarvan we niet wisten dat zij bierbrouwer was.
  • Geryt is bovengenoemde Geryts zoon; hij was in 1467 rond de 35 jaar. Zijn beroep was tot dusverre onbekend.
  • Jan en Henrick zijnde twee andere zonen van bovengenoemde Geryt. Alleen van Johan wisten we dat hij bierbrouwer was.

Of deze Ruyters nou allemaal zelfstandig bierbrouwer waren, weet ik niet. Het zou ook heel goed een familiebedrijf geweest kunnen zijn.

Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.