Nieuwsbericht 19 juni 2019


Het Stroo

In 1491 worden Gherrit Ruter en zijn vrouw Lamme ten Stro genoemd als eigenaren van het goed "'t Stroo".  Op grond van Lamme's naam lag het voor de hand om te veronderstellen dat het leengoed uit haar familie afkomstig was.
Maar het ligt anders, zoals blijkt uit twee akten die ik op het spoor kwam.

In die aktes, uit 1487 en 1488, blijkt Henrick Kerckhof het "erve Strode", dat hij van zijn ouders geërfd heeft, te verkopen aan "Johan de Rueter".
Deze Johan is niemand minder dan [R5] Johan Gerhards Ruyter, de vader van Gerrit, bierbrouwer en circa 1435 in Lübeck geboren. Zie stamboom.
Behalve dat we nu weten dat Johan rond 1487 in de Nederlanden vertoefde (en niet meer in Lübeck), is het bezit "Het Stroo" dus niet via Lamme in de familie gekomen maar in 1487 aangekocht .

Het leengoed lag eertijds noordwestelijk van Vorden (circa 10 km zuidoostelijk van Zutphen), maar maakt daar tegenwoordig deel van uit. De naam "Het Stroo" is bewaard gebleven.

De oude boerenplaats is natuurlijk al lang verdwenen; tegenwoordig staat op deze plaats - Strodijk 3 - een nieuwe boerderij  (grotendeels 1929) :
Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.