Nieuwsbericht 24 juni 2019


Regesten

Regesten zijn korte beschrijvingen van de inhoud van een akte of oorkonde. Met regesten is het zoeken in oude akten veel gemakkelijker, omdat deze vaak als getypte tekst op internet staan. Hierin is het zeer eenvoudig zoeken, soms zelfs op teksten met 'wildcards' zoals “Ru*t” etc.
Voor de oorspronkelijke aktes geldt - als ze zijn ingescand -  dat het afbeeldingen zijn van een moeilijk leesbaar handschrift, die in hun geheel moeten worden afgezocht op bekende namen.
De mensen die deze regesten maken moeten we erg dankbaar zijn. Het meeste aan informatie van de Zutphense Ruyters is uit dit soort regesten afkomstig.

Op de website "vordensverleden.nl" vond ik interessante verzameling regesten, waarvan ik er eentje uitlicht (Boek 221 1573-1579 Arch 0338):

Erve Groot Jimminck met de Pelskamp.
02-05-1578 is verschenen Joffer Geertruidt van der Helle geassisteerd door haar man Garrit Kreijnck en bekent op- en overgedragen te hebben aan haar 3 voorkinderen genaamd Wilhelmina, Johan en Hendrick Ruijter, in huwelijk verwekt met haar overleden man Hendrick Ruijter hun vaders erfdeel bestaande uit het ⅓ deel van het leengoed Groot Jimminck met de Pelskamp, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.


Wilhelma, Johan en Henrick zijn dus wel degelijk kinderen van Henrick Gerrits Ruyter en Geertruit van den Helle! Hiermee is van alle bekende kinderen van Henrick Gerrits Ruyter ook de naam van de moeder bekend. En,nóg belangrijker, er zijn dus wel degelijk twee nog onbekende bastaardkinderen uit de relatie van Henrick Gerrits Ruyter en Styne Sanders Varwer!
Voor de speurtocht naar een verbinding tussen onze familie en de Zutphense Ruyters is dit een opsteker. Mogelijk loopt die verbinding via een van deze twee bastaardkinderen?

Overigens, Groot Jimminck is geruime tijd in het bezit geweest van deze Ruyters. Een andere keer meer daarover.Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.