Nieuwsbericht 09 juli 2019


Henrick Gerrits Ruyter - in 1572 vermoord?

We weten dat Henrick Gerrits Ruyter in 1572 bij de inname van Zutphen door de Spanjaarden om het leven is gebracht. (zie stamboom).
Althans, dat deed een verhaal op internet mij geloven. Het klopte met het feit dat zijn tweede vrouw  Geertruit van den Hell in 1575 opnieuw trouwde.
Maar onlangs vond ik in het memorie- en resolutieboek van de stad Zutphen 1573-1584 een aantal vermeldingen, waaronder deze op 24 juli 1574, in een opsomming van namen van schepenen:

Henrick Ruyter Gerritsz


Zoals bekend was Henrick behalve schepen van Zutphen ook bierbrouwer. Onbekend was tot nog toe, dat hij ook cijsmeester was; hij was verantwoordelijk voor het innen van allerlei accijnzen, in zijn geval de belasting op het brouwen van bier en het in gebruik hebben van een ketel:
5 december 1574

.. alsoe Ruyter mede-pechter wesen[de] van d[en] broucijss, t’ weten ketel-cijss ..


We vinden in dit boek nog meer vermeldingen:

16 juli 1573

.. Ruyte[r] Gerritss ..


9 december 1574

.. Ruyter, cijssm[eeste]r ..Dat Henrick in 1572 is vermoord, lijkt dus niet te kloppen. Navraag bij de opsteller van het verhaal leverde niets op. En nu - bij het nazoeken - is de informatie ook niet meer op internet te vinden...

Alle reden dus om de stamboom op dit punt aan te passen.

Wanneer is Henrick Gerrits Ruyter dan overleden?
In hetzelfde Memorie- en resolutieboek vinden we deze aantekening:
3 februari 1575

.. Melchior Kreyncx als momber van Henricx Ruyters Gerritsons onmondige voorkinder..

Dit zijn de kinderen uit Henricks huwelijk met Wilhelma Kreynk.

Onze conclusie moet dan ook zijn dat Henrick Gerrits Ruyter niet in 1572 vermoord werd, maar eind 1574 / begin 1575 is overleden.
Zijn verre achter-achterneef Henrick Henricks Ruyter volgt hem min of meer op in 1575, als hij als overrentmeester van de stad Zutphen aangesteld wordt.

3 februari 1575

Als kerkmeester (van de St.Walburgiskerk) wordt genoemd :  Henrick Ruyter Henrickss


19 december 1575

.. bij d[en] averrentm[eeste]r Ruyter betaelt sal werd[en] ..


Dat Henrick niet werd vermoord maar als bestuurder aanbleef na de inname van Zutphen door de Spanjaarden zegt wel wat. Hij bleef als katholiek gezagsgetrouw aan de Spaanse koning. Kon hij anders? Als hij als bestuurder de Hollandse opstand had gesteund, had hij moeten vluchten en was al zijn bezit verbeurd verklaard...Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.