Nieuwsbericht 19 augustus 2019


Lumma en Henrick
Wonderlijk hoe dingen soms lopen…
In het artikel over de grafstenen in de Walburgiskerk in Zutphen (“Gelre”, Nr. 40, 1937) staat  de volgende verwijzing bij Ruyter:
Omdat ik nieuwsgierig was naar deze beknopte genealogie ben ik op zoek gegaan naar dit boekwerkje en vond het uiteindelijk bij een antiquair in Apeldoorn. De genealogie (inderdaad zeer beknopt en op een aantal punten aantoonbaar onjuist) bleek onderdeel van een artikel over - opnieuw - de grafstenen in de Walburgiskerk!
Als “verreweg de fraaijste en meest artistieke die in de gehele kerk aanwezig is” geldt de grafsteen van Lumma Ruyter en Casijn van der Hell (frappant dat ik juist díe steen bij mijn bezoek aan de Walburgiskerk heb gemist, zodat ik er geen afbeeldingen van heb!).
In de beschrijving van de steen worden ook de kwartieren van Lumma opgesomd : Ruyter (vader), Kreijnck (moeder), Ten Doene (grootmoeder vader) en Schaeps (grootmoeder moeder).
Maar wacht eens: we hadden net een akte gevonden waaruit blijkt dat Lumma een buitenechtelijke dochter is van Stijne Varwer, en niet van Wilhelma Kreijnck!?
Het kan niet anders dan dat er nóg een dochter Lumma is geweest, en als 'echt' kind van Henrick en Wilhelma was zij het die met Casijn van der Hell trouwde.

Mijn opmerking in het vorige nieuwsbericht “blijkbaar werd er weinig verschil gevoeld tussen buitenechtelijke kinderen en kinderen die binnen een officieel huwelijk verwekt waren” moet ik hierdoor herroepen. Het tegendeel - zoals ik het ook altijd had begrepen - is eerder waar: buitenechtelijke kinderen waren weliswaar een normaal verschijnsel, maar hoorden qua rechten (erfenis e.d.) zeker niet bij de familie van de vader. De moeder kreeg waarschijnlijk een toelage waarmee zij de opvoeding van de kinderen kon bekostigen, maar dat was het dan ook. Dat zo’n buitenechtelijk kind met een adellijke Van der Hell zou trouwen, was ondenkbaar.

Na het overlijden van Wilhelma in 1566 trouwde Henrick Gerrits al vrij snel met Geertruidt van der Hell en bij dat huwelijk staat al heel lang de aantekening:

Akte 1578 : Joffer Geertruidt van der Helle geassisteerd door haar man Garrit Kreijnck en bekent op- en overgedragen te hebben aan haar 3 voorkinderen genaamd Wilhelmina, Johan en Hendrick Ruijter, in huwelijk verwekt met haar overleden man Hendrick Ruijter hun vaders erfdeel bestaande uit het ⅓ deel van het leengoed Groot Jimminck met de Pelskamp, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.


Zo heeft Henrick Gerrits Ruyter dus twee dochters Lumma en twee zonen Henrick gehad…
Door deze vondsten zijn de buitenechtelijke kinderen Lumma en Henrick weer volop in beeld bij onze speurtocht naar een verbinding tussen de Zutphense Ruyters en onze eigen familie.

De stamboom heb ik op dit punt aangepast : zie stamboom.Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.