Nieuwsbericht 11 oktober 2019


Johan Rueter de Ionge

In 1456(!) vinden we in het laatste boek van de vier requesten van Vollenhove in het Register van de Zijl te Noorde (het latere Blokzijl) een 'bezitter' genaamd Johan die Ruter de Jonghe. Is dit een (verre) voorvader? Wie zal het zeggen.


Deze opmerking  heeft jaren op de website gestaan, voorafgaand aan de stamboom.
Maar ik kon er niet zoveel mee beginnen. Het verschil met het begin van de stamboom was simpelweg te groot.
Toen ik enkele jaren geleden op het spoor van de Zutphense Ruyters kwam identificeerde ik deze Johan met Johan Gerrits Ruyter (getrouwd met Alyt Trympmaeker in 1461).
Nu heb ik in een artikel in het blad “Zutphen” (Vrouwenzaken in middeleeuws Zutphen door L. W Lensen) dit gevonden (eveneens uit 1461!):

Johan Rueter de longe gaf Wendele sijnen echten wijve des eersten morgen daer hij van oer opstont uit den bruytbedde ind se beslaepen hadde hondert Rijnsche gl. te morgengaeve van oere beider guet, eens an gereden gelde te heffen?


De morgengave was een middeleeuws gebruik, waarbij de bruidegom als een soort levensverzekering een bedrag aan zijn vrouw schonk, waarover zij bij zijn eventuele overlijden vrijelijk over kon beschikken. Bij eventuele boedelscheidingen bleef dit bedrag buiten beschouwing. Zie ook "Morgengave, 28 januari 2019".

Allereerst: dat het hier om dezelfde Johan gaat lijkt zeer aannemelijk en dan hebben we met deze nieuwe vondst opnieuw een bevestiging dat Zutphense Ruyters in Blokzijl en omgeving bemoeienissen hadden.
Er is echter ook meteen een ‘probleem’: het kan hier niet gaan over Johan Gerrits Ruyter, die immers in hetzelfde jaar met Alyt trouwt. Ik ken de precieze data van de huwelijken niet, maar twee huwelijken binnen een jaar is onwaarschijnlijk.

Klik op foto voor groter formaat
Maar nu begrijpen we de toevoeging “de Jonghe”: er zijn twee Johans, waarvan Johan Gerrits de oudere is, en deze Johan de jongere.
Het is mogelijk dat deze twee neven van elkaar zijn, dan zou de jonge Johan een zoon van Evert en Styne zijn?

Maar los van wie deze Johan nu eigenlijk is, we hebben opnieuw een stukje van de puzzel opgelost; de puzzel die steeds duidelijker als uitkomst lijkt te hebben dat onze familie afstamt van de Zutphense Ruyters.

Nota bene: nadat ik dit nieuwsbericht geplaatst had, viel mijn oog nog op een eerder bericht : Herman & Johannes.
Daarin staat deze tekst:

Verpondingsnummer 318
Kadastraal nummer 1100
Straatnaam Torfstraite (Turfstraat)
Datering akte 1483 (na 01)
Object huysinge (+ achterhuis Ynckstraite)
Belending achter erfenis die Jan Rueter toebehoorde


Omdat we Johan en Alyt tot in 1501 veelvuldig tegenkomen als hypotheekverstrekkers, moet het hier wel om de jonge Johan gaan.  Deze Johan is dus al vóór 1483 overleden, en dat zal meteen ook de reden zijn dat we hem verder in geen enkele akte of aantekening tegen zijn gekomen.
Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.