Nieuwsbericht 20 oktober 2019


Verstandshuwelijken
Binnen 'voorname' families waren verstandshuwelijken bijna vanzelfsprekend. Het ging bij zo'n huwelijk in de eerste plaats om het uitbreiden of behouden van het familiebezit. Amoreuze gevoelens speelden bij het aangaan van zo'n huwelijk geen rol.
Een bijzonder voorbeeld van zo'n verstandshuwelijk kwam ik tegen in de onlangs aangeschafte Geldersche Volksalmanak uit 1891, waarin een korte genealogie van de familie van der Hell beschreven staat. Deze adelijke familie was zeer vermogend en had veel macht in Gelderland / Zutphen. In de familie Ruyter vinden we verscheidene huwelijken met een lid uit deze familie.

Gerhard Casijn van der  Hell (ondermeer schepen van Zutphen in de periode 1636 - 1650) vroeg Stephania van Brienen ten huwelijk. Maar deze sloeg het aanzoek af en trouwde met Herman Schimmelpenninck van der Oye. Wel beloofde zij haar oudste dochter als zijn vrouw, als hij daarop wilde wachten.
Het familiebelang was blijkbaar groot en Gerhard was klaarblijkelijk een geduldig man en trouwde in 1642 met deze dochter: Walrave Schimmelpenninck van der Oye.
Uit dit huwelijk werden maar liefst 12 kinderen geboren, waaronder Stephanea in 1644.
Zij treedt dan in 1674 in het huwelijk met Johan Ruyter tot Vieracker; een huwelijk dat slechts vier jaren duurt, want in 1678 overlijdt Johan in Den Haag.
Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.