Nieuwsbericht 16 december 2019


Het Grote Gilde in Riga

We denken bij een gilde meestal in de eerste plaats aan een genootschap van handwerklieden: meubelmakers, timmerlieden, metselaars, etc. Elke beroepsgroep had zijn eigen gilde, waar je je als handwerker verplicht bij moest  aansluiten. Dat kreeg pas zijn beslag nadat je een soort toegangsexamen had afgelegd:  de meesterproef.

Maar in de middeleeuwen was een gilde in de eerste plaats een verbond van kooplieden van een stad of een groep van varende handelaren voor gezamelijke bescherming en bevordering van gemeenschappelijke belangen. Je kreeg toegang tot zo'n gilde door het afleggen van een eed. Dankzij hun monopoliepositie konden deze gilden veel macht opbouwen, en daarmee ook veel politieke invloed uitoefenen.
Eigenlijk is de Hanze-organisatie ook een handelsgilde, maar dan een verbond van steden.

In Riga was het Grote Gilde verreweg het machtigst. Dit was het gilde van de zeevarende ‘grote’ handelaren. Maar ook pastoors, hogere beambtes en rijke burgers waren aangesloten bij dit gilde, dat samen met de stadsraad de stad bestuurde.


Klik op foto voor groter formaat

In het gebouw van het Grote Gilde bevond zich op de begane grond een tweebeukige gildezaal. Sinds begin 15e eeuw bevond zich in die zaal een “docke”, een houtgesneden Mariabeeld. (Voor het Duitse woord “docke” zijn er meerdere vertalingen, waarvan “pop” (regionaal) en “korte, dikke, rechthoekige zuil” hier het meest van toepassing zijn.)
Op deze plek stond dan bij gelegenheid de “dockmann” (zie vorige nieuwsbericht).
Het gebouw van het Grote Gilde is in de periode 1854 - 1859 ingrijpend verbouwd. Gelukkig is de gildezaal daarbij gespaard gebleven!

Naast het Grote Gilde kende Riga ook nog het (verrassing!) Kleine Gilde. Daarin waren alle handwerkersgenootschappen verenigd. Dit gilde functioneerde meer als bescherming van de beroepsgroepen en had veel minder macht.

Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.