Nieuwsbericht 29 februari 2020


Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften


Klik op foto voor groter formaat
Deze Duitse boekwerken uit 1931, bestaande uit aparte delen voor Lijfland, Koerland en Estland, staan (gelukkig!) op internet en vooral het deel over Estland bevat een mooi stukje stamboom van de daar verblijvende Von Reuterns. Ik heb deze gegevens in de stamboom verwerkt en op de website gezet.
De introductie van de Von Reuterns bevestigt wat we al wisten:

De leden van de stadsraad van Riga, de meesten stammend uit noordduitse patriciergeslachten, hadden van de Zweedse kroon adellijke rechten toebedeeld gekregen [Riga stond lange tijd onder Zweeds bestuur, JR]. Dientengevolge bedongen burgemeesters en raadsheren van Riga regelmatig bij de regering in Stockholm om toekenning van erfelijke adelstand of verkregen dit voor bijzondere verdiensten van de koning van Zweden. [Erfelijke adelstand gaat over op het nageslacht, JR].
Zo werd ook raadsheer Johann Reuter op 21 juni 1691 onder de naam "Von Reutern" tot de Zweedse adel verheven, waarbij
als bijzonderheid werd vermeld dat hij de staatsregering kredieten had verstrekt en leveringen tegen gunstige prijzen had uitgevoerd.
Zijn voorvader in de vierde generatie Gerhard Ruyter, Rüter, (geboren Zutphen, maart 1494), overleden 1564, moet in Deense koninklijke dienst hebben gestaan [Dat klopt, hij was faktor van de Deense koning, JR].
Johann Daniel Reuter uit Lübeck, geboren 10 april 1635, schijnt zich al in jonge jaren als koopman in Riga gevestigd te hebben; hij werd in 1678 dockmann, 1680 oudste van het Grote Gilde, verwierf in 1688 Kojenholm en stierf in Riga als 'oberwettherr' op 8 maart 1698; sinds 1691 "Von Reutern"; de door vlijt verworven rijkdom wordt door de bijen en de zilveren munten (Silberbyzantiner) verzinnebeeld in het hem verleende wapen.
De familie werd op 10 juni 1746 in de Estlandse adelslijsten opgenomen [Estland was inmiddels provincie van Rusland geworden, JR].
Bezittingen: Orrenhof, Kau, Afer.

Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.