Nieuwsbericht 15 april 2020


Nóg een Gerrit Ruyter erbij...

Deze vermelding komt uit de Rekening van het Nieuwe Gasthuis [36]:

1582: Item up dach Marien Hemmelfaert betalt Gerryt dess brouversz bruer 3 ½ stuiver Brabans van eyn dach meyensz up den kampt vor die Laerporte


Als losstaand gegeven kunnen we hier niets mee aanvangen, maar als we weten dat met de brouwer, steevast Henrick Henricks Ruyter wordt bedoeld (zie artikel "Henrick Ruyter brouwer"), wordt het duidelijk. Gerrit is een broer van Henrick Henricks Ruyter (die met Fenne was getrouwd), en een zoon van Henrick Gerrits Ruyter en Griete. Hij moet rond 1525 zijn geboren.

Nu we deze persoon hebben geïdentificeerd kunnen we ook de volgende informatie plaatsen:

  • In de Stadsrekeningen van 1570 tot 1581 staat de naam van Gerrit Henricks Ruyter als ontvanger van (een soort lijf)rente.

  • Een moeilijker geval is deze vermelding in het Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers 801-1100 [46]:

Verpondingsnummer 1069
Verpondingsnummer* 1069
Kadastraal nummer 1882
Straatnaam Laarpoort (Laarstraat)
Datering akte 22-10-1632
Object 1/2 ouderlijk huis en hof
Verkoper Aeltgen Wolters, weduwe Gerrit Ruter en haar zoon Herman Tonnissen [van Bronckhorst]


In 1632 is Gerrit natuurlijk al lang overleden, maar het kan zijn dat hij op oudere leeftijd nog met Aeltgen getrouwd is geweest (want zij is zeker 25 jaar jonger). Haar zoon is blijkbaar uit een ander huwelijk.
Mocht Gerrit (eventueel in een eerder huwelijk) zelf kinderen hebben gehad, dan weten we daar niets van.

Zonder veel voorbehoud heb ik Gerrit Henricks Ruyter vanavond aan de stamboom toegevoegd.Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.