Nieuwsbericht 17 april 2020


En nóg een Johan Ruyter erbij...

Met de identificatie van Henrick Ruyter brouwer is de afgelopen week veel duidelijk geworden. We zijn een broer Gerrit en een zoon Henrick op het spoor gekomen, maar er zit nóg meer in het vat...
Ik heb lang gedacht dat Johan Ruyter die in Stadsrekeningen als brouwer, rentmeester en schepen van Zutphen wordt genoemd de zoon was van Henrick Gerrits Ruyter. We kennen deze Johan beter als Johan Ruyter tot Vieracker en diens zoon - met dezelfde naam - schopt het later tot burgemeester van Zutphen.
Maar in het Historisch Kadaster van Zutphen vinden we o.a. deze vermelding van een hof in de Duistere Steeg:

Datering akte 07-07-1612
Belending 1 wijlen Johan Ruter, raadsvriend

Daarmee vervalt deze mogelijkheid, want we weten dat de beoogde Johan in mei 1640 is overleden. Een andere mogelijkheid dient zich aan als we eventjes verder kijken, en van dezelfde hof aan de Duistere Steeg lezen:

Datering akte 05-03-1561
Belending 1 Henrick Ruther brouwers hof


Op dezelfde plek was vijftig jaar eerder dus de buurman Henrick Ruyter brouwer, die we inmiddels kennen als Henrick Henricks Ruyter. Dan lijkt het er sterk op dat Johan een zoon is van deze Henrick en het pand naast de hof in de Duistere Steeg van zijn vader na diens dood heeft geërfd.

Maar er is nóg een link met Henrick Ruyter brouwer.
Stadsrekening 1587:

Noch denmayll verkoifft Jan then Beem und Jan Ruutter fijff mollder garsten, dat scheppell 33 stuiver, valeth 22 daler ad 30 stuiver, mij betallt 23 gulden 16 stuiver


Zo is er nog een aantal vermeldingen in verschillende Stadsrekeningen waarin Johan ten Bem en Johan Ruyter samen genoemd worden; soms als brouwers, soms als geldschieters. Het blijkt dat het zwagers waren, want Johan ten Bem was de echtgenoot van Belitjen Henricks Ruyter, een dochter van Henrick Henricks Ruyter.

Deze Johan Ruyter wordt vanaf 1591 als brouwer genoemd, dat is het jaar dat zijn vader overleed. In 1597 wordt hij rentmeester van de stad voor een paar jaren. Hij wordt in de Stadsrekeningen zowel als brouwer “Johan Ruiter tott die voorsschreven maltijtt gelevert eene tonne offte vadt dicke biers, warvoer hij ontfangen 5 gulden 20 stuiver” en als  raadsvriend genoemd.

Daarmee staat wel vast dat Johan Ruyter een zoon is van Henrick Henricks Ruyter en ik heb hem vanavond aan de stamboom toegevoegd.
Johan is met zijn 60 jaren niet oud geworden, en dat is ook de reden dat we hem verder niet tegen zijn gekomen (al ga ik natuurlijk alles nog eens nalopen).
Het lijkt er niet op dat hij getrouwd is geweest, en kinderen heeft gehad, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.