Nieuwsbericht 08 juli 2021


Ruyters met een zachte 'G'?

Enige tijd geleden ontving ik een email van ene Jo Ruiters uit Munstergeleen (bij Sittard):


Rond 2000 ben ik begonnen om onderzoek te doen naar mijn naamstam. Ik stelde vast dat deze  zich al enige honderden jaren concentreerde in met name  Z Limburg . Ik ging er dan ook van uit dat de oorsprong van de naam in Limburg zou liggen; maar inmiddels heb ik mijn mening moeten bijstellen  en ga ik er van uit dat de naam een “Rheinlandse” oorsprong heeft.  Met name  de oude Hertogdommen Gelre en Gulick kwamen bij mij in de aandacht.

Grote delen van Limburg behoorden in de Middeleeuwen tot deze hertogdommen. In het bijzonder is Johan Ruijter, 1462, als stadsvoogd van de stad Sittard onder Gulicks bezit een aanknopingspunt. In die tijd waren Gelre en Gulick met elkaar verbonden. Ik stootte op Zutphen en Roermond als steden in Gelre waar naamvarianten van Ruiter(s) voorkomen.


Jo vermoedt dus dat de Limburgse Ruiters verwant zijn met de Zutphense Ruyterstam! De connectie loopt dan mogelijk via Johan Ruyter die in 1462 tot stadsvoogd van Sittard is aangesteld.
Kunnen we in onze stamboom een 'geschikte' Johan vinden? Er dienen zich twee kandidaten aan (bij de rode en blauwe pijl, zie schema); twee neven die vreemdgenoeg allebei in 1461 getrouwd zijn..

Om met de onderste Johan te beginnen; deze kunnen we gedurende zijn leven in Zutphen vrij goed volgen en lijkt niet zo geschikt. De Johan bij de rode pijl is daarentegen een tamelijk onbekend iemand. We kennen twee aktes die op hem betrekking hebben; in beide staat hij vermeld als “Johan die Ruter de Jonghe”. Bijzonder daarbij is dat een van de aktes uit Vollenhove afkomstig is. We nemen aan dat Johan vóór 1483 overleden is (en dat komt overeen met de Johan Ruyter uit Sittard). Van beide Johans lijkt deze Johan dan ook verreweg het meest geschikt.

Uit een tweede email van Jo blijkt dat hij tot dezelfde conclusie is gekomen:

Bij nazicht van uw stamboom opstelling kom ik een Johan Ruyter tegen waarvoor u dezelfde geboorte en overlijdensschatting hanteert, maar verder geen aansluiting naar nageslacht geeft.

De Johan Ruyter van Sittard zou wel eens dezelfde kunnen zijn als door u vermeld en dan is zijn nageslacht in het Zuid Limburgse woonachtig.


Als Johan na zijn huwelijk in 1461 naar het zuiden is vertrokken zullen we in Zutphen vergeefs zoeken naar nageslacht. Dat verklaart waarom we zijn naam niet meer tegenkomen, behalve als “erfenis van Jan Rueter” in 1483.

Is er een reden waarom Johan van Zutphen naar Sittard kan zijn vertrokken? Sittard behoorde in de middeleeuwen tot het hertogdom Gulick, juist zuidelijk van het hertogdom Gelre gelegen. Het geval wil dat beide hertogdommen gedurende deze tijd door één hertog werden bestuurd. In deze omstandigheid lijkt het niet gek dat de hertog 'onze' Johan Ruyter uit Zutphen tot bestuurder in Sittard benoemt.

Er zijn nog meer aanknopingspunten, en dat alles maakt deze kwestie bijzonder interessant, en verder onderzoek waardig.
Intussen zijn er nieuwe inzichten gekomen, waardoor zelfs een Italiaanse (Lombardije) achtergrond van de familie Ruyter denkbaar is. In de komende tijd zal ik hieraan de nodige aandacht schenken!Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.