Dirkje RUITER
  
Deze foto toont Jacob met zijn tweede vrouw, Elisabeth van Wouden.
Het zou kunnen zijn dat deze foto gemaakt is ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk, dat was in 1928.
  
Op deze foto vinden we Jacob zittend, derde van rechts. De jongen links vooraan met zijn handen in zijn zakken is Sjoerd Ruiter, de eerste zoon die Jacob met zijn tweede vrouw kreeg. Dit was de oudste halfbroer van mijn opa; ze scheelden maar liefst 19 jaar.
Op de achtergrond zien we een veengraafmachine. Deze machines kwamen na 1910 in zwang. De vervening bloeide tijdens de 1e wereldoorlog nog kort op. Gezien de leeftijd van Sjoerd denk ik dat deze foto van rond 1917 stamt.

Deze foto werd mij opgestuurd door Gerda Wassink.


  
Na het overlijden van Jacob trouwde Elisabeth opnieuw, met Piet Jeninga.
Hieronder vind je een paar foto's uit die periode.

Foto's afkomstig van Jake Ruiter.
  
Elisabeth en Pieter