Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.

Genealogie Henrick Gerrits RUYTER
Terug naar de eerste generaties

Henrick Gerrits Ruyter is in tegenstelling tot zijn broers in Zutphen gebleven toen die stad door de Spanjaarden belaagd werd. Zijn nageslacht is niet omvangrijk en deze tak is hoogstwaarschijnlijk met Johan Ruyter tot Vieracker in 1678 uitgestorven.
Henricks broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Gerhard Reuter en Johan Gerrits Ruyter.

Als vóór de naam een tegeltje, zoals R35 staat, kun je hierop klikken voor een schematisch overzicht
.


Gerhard Reuter Henrick Gerrits Ruyter Johan Gerrits Ruyter  

R28    Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, cijsmeester, raadslid, schepen Zutphen, geboren circa 1525, overleden voor 1575 Zutphen, zoon van Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER (zie R37) en Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE.
1561: Koper Henrick Rutter Gerrits, raadsvriend X Wilhelma Bron: [b44]
Akte 1564 : Gijbert en Steven van Achtervelt ook als gemachtigden voor hun broer Andries verklaren voor henzelf en hun erven dat
In akte 1566 is sprake van Stijne Sander Varwersdochter en haar beide kinderen, verkregen bij Henrick Ruyter Garritz. Zie nieuwsbericht 4 juni 2019.
In 1566, 1567, 1569, 1570, 1571 genoemd als schepen van Zutphen
Akte 1570: huis en hof aan de Gasthuisstraat, koper Henrick Ruither Gerritsz, raadsvriend en Gertruid van der Hell, Bron: [b43]
In 1574/1575 trouwt Geertruit opnieuw, met Gerrit Kreijnk.
Henrick is overleden tussen 9/12/1574 en 3/2/1575 (zie nieuwsbericht 9 juli 2019).
In akte 1581 worden zoon Johan en zusters Lumme, Lutgert en Gerritgen genoemd. Geen Wilhelma.
In 1590 genoemd : "Henrick Ruiter die Olde, Johan Ruiter syn soon".
Op 31 mei 1592 verdelen Henricks vier kinderen met echtgenoten de nalatenschap van hun ouders.
Henrick is de oprichter van het Ruitershofje in Zutphen.
Akte 1621: Johan Ruiter Lieutenant, syn E susteren Joff. Lummeken Ruters wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, Joff. Wilhelmken Ruters wed. z. Osewolts van Keppe1 In de Voorst, end die nagelaeten kinderen van z. Jacob van Winshem, als erfg(e)n(aam)van Z. Henrick Ruter.
Relatie (1) voor 1557 met Stijne Sanders VARWER, geboren circa 1525.
Gehuwd (2) 5-1558 met Wilhelma KREYNK, geboren circa 1530, overleden 01-04-1566 Zutphen, dochter van Gerrit KREYNK en Lutgert SCHAEPS.
Wilhelma's grafsteen in de St.Walburgiskerk in Zutphen : "Anno 1566 den 1 dach apriel is joeffer Wilhelma Ruetters gestoerven, der silen Got gnedich.".
Gehuwd (3) circa 1570 met Geertruit VAN DER HELL, geboren circa 1560 te Nijkerk, overleden voor 1592, dochter van Johan VAN DER HELL en Swedera Reinier VAN WENCUM.
Akte 1578 : Joffer Geertruidt van der Helle geassisteerd door haar man Garrit Kreijnck en bekent op- en overgedragen te hebben aan haar 3 voorkinderen genaamd Wilhelmina, Johan en Hendrick Ruijter, in huwelijk verwekt met haar overleden man Hendrick Ruijter hun vaders erfdeel bestaande uit het ⅓ deel van het leengoed Groot Jimminck met de Pelskamp, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Bron: [b50]

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Henrick RUYTER, overrentmeester, stadssecretaris, geboren circa 1550 te Zutphen, overleden voor 1621.
  Akte 1565 : Styntgen Sander Verwers dochter end haer beyde kinderen soo sy van Henrick Rueter Gerritsn verworven, als naemlick Henrick ende Lumme Ruiters...
  Henrick is in de jaren 1574 - 1577 overrentmeester van Zutphen. In de periode 1580 tot 1603 is hij stadssecretaris.
 2. Lumma RUYTER, geboren circa 1555 te Zutphen.
  Akte 1565 : Styntgen Sander Verwers dochter end haer beyde kinderen soo sy van Henrick Rueter Gerritsn verworven, als naemlick Henrick ende Lumme Ruiters...

 3. Uit (2):
 4. Lumma (Lummeken, Lumina) RUYTER, geboren circa 1560 te Zutphen, overleden 19-03-1638 Zutphen.
  Akte 1606 : Joff. Lumina Ruters wed. des Raetsheren Casijns van(der) Hell, maeckt mechtich Henrick Ruter haer broeder ..
  Akte 1602 : Joff. Lumma Ruiters Wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, met Henrick Ruter haer broeder end momber‚ maeckt mechtich ...
  Volgens haar grafsteen is Wilhelma Kreijnck haar moeder.
  Lumma kreeg met Casijn maar liefst negen kinderen: Johan, Henrick, Assura, Wilhelmina, Herman, Geertruyd, Jasper, Gerrit Casijn en Alyd.
  Gehuwd (1) 1585 met Casijn VAN DER HELL, ambtsjonker van Nijkerk, burgemeester van Nijkerk, raadslid Gelderland, geboren circa 1557, overleden 06-01-1601 Zutphen.
  Casijn is een broer van Geertruijt waarmee Johan gehuwd was.
  Akte 1599 : Koper Casin van der Hell, raad in Gelderland X joffer Lumme Ruters van een stuk erf in de Beukerstraat. De huizen aan de zijkanten en achterkant zijn ook in hun bezit, Bron: [b44]
  Gehuwd (2) na 1601 met Matthijs VAN WENCUM.
 5. Lutgert (Rutgart, Lutgera) RUYTER, geboren circa 1560, overleden 08-02-1607 Zutphen.
  Akte 1588: huisvr. van Jacob van Winshem, dochter van Zal. Henrick Ruiter Gerrits
  Grafsteen aanwezig in St. Walburgiskerk in Zutphen
  Gehuwd (1) 27-07-1588 te Zutphen met Jacob VAN WINSHEM, raadsvriend Zutphen, burgemeester Zutphen, overleden 21-05-1600 Zutphen.
  Grafsteen aanwezig in Walburgiskerk Zutphen.
  Gehuwd (2) 20-12-1603 te Zwolle met Herbert SPLITLOFS, zoon van Goedert SPLITLOFS
 6. Gerritgen RUYTER, geboren circa 1565, overleden voor 1592.

 7. Uit (3):
 8. Johan RUYTER TOT VIERACKER, luitenant, geboren circa 1570, overleden 04-05-1640 Zutphen.
 9. Henrick RUYTER, geboren circa 1570, overleden voor 1627 Zutphen.
  Deze Henrick komen we in diverse bronnen tegen als "Henrick Ruyter, licentiaat".
 10. Wilhelma (Wilhelmken) RUYTER, geboren circa 1570, overleden 1634.
  Akte 1627: Verkoper executeurs wijlen Henrick Ruyter, koper Wilhelma Ruyters, wed. Osewolt van Keppel in de Voorst Bron: [b46]
  Tot in 1634 wordt Wilhelma genoemd als bewoonster van Zutphen (Raadhuisstraat 6) Bron: [b46]
  Gehuwd 23-10-1611 te Zutphen met Oswald (Osewolt) VAN KEPPEL IN DE VOORST, geboren circa 1584, overleden voor 1621, zoon van Dirk VAN KEPPEL en Aleijd VAN DER VOORST.
  Oswald was eerder getrouwd met Mechtild van der Capellen. Zij overleed in 1610.

R35    Johan RUYTER TOT VIERACKER, luitenant, geboren circa 1570, overleden 04-05-1640 Zutphen, zoon van Henrick Gerrits RUYTER (zie R28) en Geertruit VAN DER HELL.
In 1593 wordt Johan Ruitter en zijn vrouw Geerdtken Marryenborchs genoemd als hypotheekverstrekker, Bron: [b3]
In 1601 Luijtenant te paard in de comp. van kapitein Ernst van der Lauwick, enkele jaren in het buitenland tot 1606. Ernst van Lawick was kapitein in het Staatse leger.
In 1601, 1606 en 1608 verkopen Johan Ruter, luitenant en Wilhelmina Ruter, zijn zuster verschillende huizen in Zutphen.
Akte 1601 : "Johan Ruiter echte soon van wylen onsen L. medebroeder. Henrick Ruter Gerritsn, by joff. Gertruidt van der Hell ehelick geprocreiert, Lieutenant des Edelen Erentfesten end Manhaften Ernstes van Lauwick Hopman, voorhebbens zynde na Nurenberch te verreijsen om aldaer syn bloetsverwanten te besoecken, een Borger brief gegeven."
Getrouwd 8/8/1628? Zij van Kampen. Hij Luijtenant Capt. van de Compagnie van Grave Jorrien Ernst.
Zoon Johan is enigst kind; in 1646 worden Jacob van Winshem en Gerard Casyn van der Hell als momberen van het onmondige zoontje van Jonker Johan Ruiter en joff. Gesina Tengnagels genoemd.
In 1641 worden Jonker Jurrien Gansneb gen(aam)t Tengnagel en Jonker Reiner Gansneb gen(aam)t Tengnagel genoemd als "oomen end naeste bloetsverwanten van haer neefken Jan Rueter bij zalige Jonker Johan Ruiter end joff. Gesina Gansnebs gen(aam)t Tengnagel geprocreiert".
Gehuwd (1) 26-08-1590 te Zutphen met Geertruidt MARIENBORCH.
Gehuwd (2) 28-04-1609 te Zutphen met Geertruijt VAN DEN WALL, geboren 15-06-1566, overleden 18-12-1625, dochter van Arend VAN DEN WALL en Geertruid SWAEFFKEN.
Gehuwd (3) 08-08-1626 te Zutphen met Gesina GANSNEB GEN. TENGNAGEL, overleden voor 1634, dochter van Reynier GANSNEB GEN. TENGNAGEL en Aleid VAN HAERSOLTE.
Gehuwd (4) 08-02-1634 te Zutphen met Gesina SPLIJTLOFF, overleden circa 1636.
Achternaam wordt ook genoteerd als "Splitlofs". In 1635 maakt ze haar testament op, en in het volgende jaar vinden we een akte waarin de afwikkeling van dat testament plaatsvindt.
Gehuwd (5) 09-09-1638 te Zutphen met Magdalena STRUYFF VAN LAVENSTEIN, dochter van Eberhard STRUYFF VAN LAVENSTEIN en Susanne DU PLESSIS.
Kind:
  Uit (3):
 1. Johan RUYTER TOT VIERACKER, raadsvriend Zutphen, burgemeester Zutphen, gecomm. ter adm. Friesland, gecomm. Staten Generaal, geboren 14-07-1631 te Zutphen, overleden 04-01-1678 Den Haag.
  Akte 1650 : De weledele Jonker Gerhardt van Hartevelt tot Stockhorst voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw Petra van Marhulsen, met een rechtsgeldig bevonden volmacht verstrekt op 22-01-1650 door de stad Deventer en bekrachtigd met het stadszegel en de handtekening van Johan Engels en rechtsgeldig bevonden, verklaart dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jonkheer Johan Ruiters, zoon van de overleden Jonkheer Jan Ruiter en luitenant van de graaf van Limbourg, en zijn erven hun 50% eigendom van het erve en goed Groot Jimminck en de katersteden Klein Jimminck, Pelscamp en Olijslach, waarvan de wederhelft reeds in bezit van voornoemde Johan Ruiters en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Bron: [b50]
  Akte 1662 : De Weledelgeboren Johan Ruter tot Mengerink van Vieracker, burgemeester van Zutphen, met zijn echtgenote vrouwe Susanna van Rhemen, en die verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en op- en overgedragen aan Hendersken Craneborch de weduwe van Gerhardt Jeremius van der Castelen en haar kinderen en erven de helft van de goederen Groot en Klein Jimminck en het Olieslach, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Van deze verkoop zijn uitgezonderd de tienden, die zijn voor degenen die daarop recht hebben. Bron: [b50]
  Begraven te Zutphen, geen kinderen nagelaten.
  Gehuwd (1) 31-12-1657 te Zutphen met Susanne VAN RHEMEN, overleden 1673 Rotterdam, dochter van Diderich VAN RHEMEN en Magdalena STRUYFF VAN LAVENSTEIN
  Begraven te Zutphen
  Gehuwd (2) 29-10-1674 te Drempt (bij Doesburg Gld) met Stephanea VAN DER HELL, gedoopt 30-10-1646 te Zutphen, overleden 27-01-1716 Zutphen, dochter van Gerhard Casijn VAN DER HELL en Walrave SCHIMMELPENNINK VAN DER OYE
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3 op 12 dec 2021
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!