Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.

Genealogie Johan Gerrits RUYTER
Terug naar de eerste generaties

De hypothese is dat het nageslacht van Johan Gerrits Ruyter zich vermoedelijk rond 1570 in Blokzijl/Muggenbeet heeft gevestigd. Zijn zoon Jan Jans Ruyter zou dan de stamvader zijn van de familie (De) Ruiter.
Dit wordt momenteel onderzocht.
Johans broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Gerhard Reuter en Henrick Gerrits Ruyter.

Als vóór de naam een tegeltje, zoals R183 staat, kun je hierop klikken voor een schematisch overzicht
.


Gerhard Reuter Henrick Gerrits Ruyter Johan Gerrits Ruyter  

R27    Johan Gerrits RUYTER, geboren circa 1525, overleden voor 1565, zoon van Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER (zie R37) en Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE.
Mogelijk is er een verwantschap tussen deze Ruyterfamilie en de familie (De) Ruiter. Zie hiervoor "Johan Gerrits Ruyter en Elsken Schencken".
>Deze verwantschap loopt dan via deze Johan, die in de Ruiterfamilie als Johan Ruter bekend staat.
Zie De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.
Akte 1548: hypotheekgever Johan Rueter X Eelsken Bron: [b45]
Akte 1565: Elsken, weduwe van Johan Ruthers, aan Henrick Ruther en zijn zuster Ailheidt vermaakt heeft onder meer al haar gereed goed.Bron: [b3]
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
Gehuwd circa 1548 met Elsken SCHENCKEN, geboren circa 1520, overleden 15-09-1582 Zutphen.
Kind:
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3 op 12 dec 2021
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!