In december 2016 ben ik begonnen met het onderzoek naar de familie Ruyter die - zoals is inmiddels is gebleken - reeds vanaf de 14e eeuw in Zutphen aanwezig is. Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie (de) Ruiter verwant is met deze Zutphense Ruyter-familie.

Aanleiding voor dit onderzoek was de ontdekking dat in 1562 in Muggenbeet een Johan Ruter als grondeigenaar genoemd wordt. Deze Johan blijkt te behoren tot de Zutphense Ruyters. En Muggenbeet is natuurlijk de bakermat van onze (De) Ruiter-familie, die we vanaf ±1630 in deze plaats aantreffen.
In april 2017 kwam aan het licht dat deze Ruyter-familie ook een grote tak in Lübeck kent; vanuit deze plaats vestigde bierbrouwer Gerhard Reuter zich rond 1460 in Zutphen. De achterkleinzoon van deze Gerhard vertrok rond 1520 overigens weer naar Lübeck en bracht het daar tot grote welstand.
Nakomelingen van deze Gerhard trokken een eeuw later verder naar Riga, en vanuit daar zelfs naar St.Petersburg.
De combinatie Zutphen en Lübeck deed mij besluiten deze stam als "De Hanze Ruyters" te betitelen.