In december 2016 ben ik begonnen met het onderzoek naar de familie Ruyter die - zoals is inmiddels is gebleken - reeds vanaf de 14e eeuw in Zutphen aanwezig is. Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie (de) Ruiter verwant is met deze Zutphense Ruyter-familie.

Aanleiding voor dit onderzoek was de ontdekking dat in 1562 in Muggenbeet een Johan Ruter als grondeigenaar genoemd wordt. Deze Johan staat aan het hoofd van onze familie maar er zijn aanwijzingen dat hij tot de Zutphense Ruyters behoort.

In april 2017 kwam aan het licht dat deze Ruyter-familie ook een grote tak in Lübeck kent; Gerrit Ruyter/Gerhard Reuter vertrok rond 1520 naar Lübeck en bracht het daar tot grote welstand.
Nakomelingen van deze Gerhard trokken een eeuw later verder naar Riga, en vanuit daar zelfs naar St.Petersburg. Inmiddels lopen er ook lijnen naar Keulen, Osnabrück en Neurenberg (en wellicht nog naar Bremen). Een wijd vertakte familie!

De combinatie Zutphen en Lübeck deed mij besluiten deze stam als "De Hanze Ruyters" te betitelen.