Albert Jans Ruijter
Op de website van "Collectie Overijssel" zijn sinds kort de eerste twee registers van contentieuse zaken (rechtspraak, waarbij een conflict tussen partijen wordt beslecht door tussenkomst van de rechter) beschikbaar.
Het eerste boek loopt van 12 januari 1604 tot 5 maart 1612.

Op 5 juli 1604 wordt een akte opgemaakt, waarin de volgende zinsnede voor ons van belang is:

... Peter Aerent als man en momber van Hille Jans van gelijcken ?? stelinge Hille Jans voor haer selve en mede voor huer weeskint geprocreert bij Albert Jans Ruijter ...


En op 7 februari 1605 lezen we:

... Peter Aerents nu man van naegelaeten weduwe van za[liger] Albert Jans Ruijter ...


Albert Jans Ruijter kennen we vanuit de stamboom; hij staat vermeld als zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans. Uit een andere bron was bekend dat Albert Jans Ruijter voor 1611 was overleden; dat blijkt nu nog meer dan 7 jaar vroeger te zijn.

Behalve dat we nu de naam van zijn vrouw kennen, weten we ook dat er in elk geval één kind geweest moet zijn. Eventuele andere kinderen zouden ten tijde van deze akte al volwassen moeten zijn geweest, anders waren ze ook als weeskind aangeduid. Maar in de stamboom hebben we ook maar één kind van Albert Jan Ruijter, namelijk Jan Alberts Ruijter die rond 1610 zou zijn geboren. Daar kunnen we nu 'rond 1600' van maken.

Bronnen

  • Archief Collectie Overijssel, NL-ZlCO_0078_68_0011
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter