Sijmon JansBetreft Sijmon Jans

In de voogdijregelingen die in 1671 en 1681 zijn opgemaakt ten behoeve van onze stamvader Wijcher Jans Ruijter komen we tweemaal de  persoon Sijmon Jans tegen. Samen met ene Jan Wijchers wordt hij genoemd als 'oom' en 'momber' van onze stamvader.

Na Marten Jans - zie Marten Jans, schoolmeester te Muggenbeet - is deze Sijmon Jans dus eveneens een broer van Jan Jans Ruijter (zoals ook al geruime tijd in de stamboom was aangegeven).
En net als bij Marten Jans, komen we Sijmon Jans ook tegen in de boeken van de gereformeerde kerk van Blokzijl.
Op 17 december 1645 staat in het trouwboek:

Sijmon Jansz nagelaten zone van Jan Symons tot Muggenbeke et
Ydtjen Douwes nagelaten dochter van Dou Iskes tot Zergeest in Vrieslant


Met Zergeest wordt ongetwijfeld Rotstergaast bedoeld, dat ligt in Friesland vrijwel tegen de grens met Overijssel. Tjerkgaast is ook een mogelijkheid, maar dat ligt een stuk verder weg.
Als Sijmon in 1645 trouwt is zijn vader dus al overleden.  Maar belangrijker is het feit dat Jan Symons blijkbaar de naam is van de vader van Sijmon. Daarmee is dus ook de vader van Jan Jans Ruijter bekend!
Echter: dit is niet in overeenstemming met onze huidige reconstructie!

Overigens kennen we van dit paar drie kinderen:
Sybrig18-10-1646
Trijntje28-12-1651
Janrond 1655
We kunnen deze generatie nog een klein stukje verder volgen : Sybrig trouwt op 3-11-1670 in Steenwijkerwold met Jan Luijties.
In 1679 leent Jan als 'jonggezel' aan zijn zuster Sybrig en zwager Jan Luijten 200 car. gulden en 20 stuivers.
En op 19-02-1682 trouwt in Steenwijkerwold Arent Hendriks van Muggenbeet  met Trijntien Simonts eveneens van Muggenbeet.

De tak van Sijmon Jans is weliswaar klein gebleven, maar van groot belang voor de reconstructie van de stamboom: we kennen nu de naam van de vader van 'onze' Jan Jans Ruijter!

Tenslotte

De aangehaalde aktes kwamen allemaal aan het licht dankzij het speurwerk van Albert Huisman, aan wie we dan ook veel dank verschuldigd zijn!


Jaap Ruiter