Mogelijke afstammingslijnStand 17 juli 2017.

Naast onze familie (De) Ruiter, met als stamvader Jan Sijmons Ruijter zijn er in het gebied rond Blokzijl nóg twee Ruijterstammen (de stam Jan Franzen Ruijter en de stam Albert Jans Ruiter).
Deze drie stammen passen niet rechtstreeks aan elkaar maar het ligt voor de hand dat ze wel tot dezelfde familie behoren. Er zijn dus 'tussenpersonen' nodig (de missende stukjes van de puzzel) om alles passend te maken.
In deze reconstructie staat Jan NN aan het hoofd van onze familie; hij is rond 1520 geboren.

Verondersteld wordt dat  Johan, 1520 uit de Zutphense Ruyterfamilie dezelfde persoon is als Jan NN, 1520 uit de reconstructie. De motivatie daarvoor kun je lezen in "Kwamen beide Johan Ruters uit Zutphen?".

Uit dit schema blijkt dan dat onze stamvader Sijmon Jans een kleinzoon is van Johan Gerrits.

Zutphen Reconstructie   (De) Ruiter
Gerhard, 1410
Johan, 1435
Gerrit, 1470
Johan, 1520 Jan, 1520 <= DIT IS DEZELFDE PERSOON
Jan, 1545
Sijmon, 1570
Jan, 1595
Jan, 1625
Wijcher, 1661
Jan - Cornelis - Albert - Rein, 1700

Je kunt op de namen klikken om de volledige stamboom te bekijken.