Jan en JannesDe stamvader van tak 1 is, zoals bekend, Jan Wijchers Ruijter - ik noem hem in dit stukje maar 'onze' Jan.
Zo staat het al vele jaren in de stamboom van de familie (De) Ruiter te lezen.
Van Jan Wijchers zijn drie huwelijken bekend, alle te Blokzijl  :

  • op 28-02-1717 met Annigjen ALBERTS

  • voor 1724 met Grietje JACOBS

  • op 16-11-1732 met Margje WOUTERS


Het lag voor de hand, gezien de chronologie, de locatie en de namen van de kinderen, om deze huwelijken toe te schrijven aan een en dezelfde Jan Wijchers.
Maar bij het derde huwelijk had ik destijds al wel deze opmerking geplaatst :
Bij de eerste twee huwelijken is het niet helemaal zeker dat het om 'onze' Jan Wijchers gaat. Bij het derde huwelijk van Jan Wijchers staat hij vermeld als J.M. Dat zou er op duiden dat hij niet eerder getrouwd was.

In de volkstelling van 1748 komen we echter het echtpaar Jannis Wijchers en Grietje Jacobs tegen! Ze wonen in het gebied 't Nederland/Scheerwolde en hebben geen inwonende kinderen.
Het kan niet anders : naast 'onze' Jan is er nog een andere Jan Wijchers, die inderdaad bij veel dopen aangeduid wordt als Johannes of Jannes. Gezien de namen van zijn kinderen kunnen we niet anders concluderen dat hij toch een broer moet zijn van 'onze' Jan.

De grote vraag blijft dan natuurlijk : is de doop van Jan Wijchers op 27-10-1686 te Blokzijl die van 'onze' Jan, of die van Jannes?
Het meest logisch lijkt het, dat dit de doop van Jannes is. Hij trouwt immers bijna 16 jaar eerder dan 'onze' Jan en is dan 31 jaar oud.
Ik vermoed dat 'onze' Jan rond 1705 moet zijn geboren, wellicht tussen zijn broers Albert en Rein in. De vraag waarom hij niet is gedoopt kan ik niet beantwoorden. Dat hij niet in het doopboek staat wil overigens niet zeggen dat hij niet gedoopt is - dit werd niet altijd even nauwkeurig bijgehouden. En misschien vinden we zijn doop nog in een omliggende gemeente.


Naschrift 7 juni 2012

In een voogdijverklaring uit 1727 komen we Jannes Wijchers tegen, maar nu als broer van Roelof Wijchers. Conclusie kan alleen maar zijn : Jannes Wijchers is GEEN familie!
Hier kun je alles nalezen: voogdijakte 17-7-1727.