Voogdijregeling Cornelisje Jans Ruijterdatum2 juni 1687
betreftJan Jans Ruijter
bronVoogdij inventaris 130, Toegang 0078, Blokzijl/Vollenhove
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie


Den 2den Junij 1687
Richter: Peter Bernars
Coornoten : Arnold Coops Pv.
Jacob Steendijck Pv.

Verschenen Jan Janssen Ruijter gewesene weduwenaar
van Cornelissjen Cornelis, gevende te kennen hoe dat hij
bij dieselve in egte geprocreert heeft een kint, genaamt
Cornelissjen Jans; en dewijl hij Comparant ten houwe-
licken staat gekomen en all'eer dieselve daartoe ge-
treden was, geen pertinente staat sijns boedels
hadde, dog nu dieselve gereddet sijnde; oock ge-
houden was sijn voornoemde kint van 't moeders goedt
bewijs te doen; gelijck hij dan ter presentie van
Peter Claassen de Liefde en Albert Janssen Visscher
als geauthorisseerden momboiren, te selve kint be-
wesen heeft en bewijst bij desen, een somma van een
hondert en vijftig car. gulden aan gelt; boven nog
omtrent dertig gulden aan potgelt, item twee silveren
lepels, een silveren bel, twee silveren hegt messjes
en een silveren oorijser, sonder meer : waartegens
hij comparant den ganschen boedel als oock in, en
uijtschulden sal hebben te profiteren ende te dragen
aannemende sijn gelte? kint bij hem te houden ende
te onderhouden in kost en dranck, kledinge ende redinge
tot haar 18e jaaren ouderdoms, oock 't selve te laten
leeren leesen en schrijven, aan een hantwerck te setten,
en voorts daarbij te doen als een vader betaamt;
Verklarenden hiermede sijn gelte?? kint goede erffuijt-
tinge gedaan te hebben gelijck mede de momboiren
niet anders te weten, off haar pupillen is daar mede
goed bewijs geschiet; verbindende daar voor hij Comparant
gene uitbesondert, om 't effect van desen daar aan te
komen ende te mogen vergoeden.Betekenis

Met het genoemde weeskind, Cornelisje Jans Ruijter, kunnen we nu eindelijk de echtgenote van Bastiaan Bastiaans Ruiter in de stamboom terugvinden.
Bastiaan en Cornelisje blijken achterneef/nicht van elkaar te zijn.
Een ander interessant feit is, dat als voogd ene Albert Janssen Visscher genoemd wordt. Deze achternaam komen we vaker tegen binnen de Blokzijliger Ruiters, maar hoe kan het dat deze Albert als voogd aangesteld wordt?
Wat is zijn relatie dan met Cornelisje? Dit moet nog onderzocht worden.