Overdracht Lijsabeth Jans Ruiterdatum23 februari 1654
betreftLijsabeth Jans Ruijter
bronRechterlijk archief Schoutambt Steenwijk, inventaris 11
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie


Coernoten. Coert Gerrits van Velsen
   Albert Volkens

Compareerden Tijman Harms met Lijsabeth
Jans
ende bekennen omme eene somma van
penningen, daarvan sij goeder voldaat ende beta-
linge oft sijn dankende, vercofft [=verkocht, JR] te hebben aan
Frans Harms desselfs huisvrouwe en erftgenamen
alszodane derde part van sekere erftenisse
als sij door het overlijden van haer saliger broeder Jan
Jansen Ruiter
aanbeërfet en aanbestorven is
en dat met de lasten van dien alles soo goed en
quaad als deselve suden? mogen sijn, geenr van
alles uitgesondert, raad en onraad van old te doen
toe behoorende en hebben vercopern [=verkopers, JR] hier van gedaan
overdracht

Transcriptie met dank aan Albert Huisman, mei 2012Betekenis

Lijsabeth Jans verkoopt samen met haar man Tijman Harms het derde part van haar erfdeel van haar overleden broer Jan Jans Ruiter.
Als Jan kinderloos zou overlijden, zou zijn erfenis over de nog in leven zijnde broers en zusters verdeeld worden. Behalve Lijsabeth heeft Jan dus nóg twee broers/zusters gehad.
Overigens is de kans groot dat genoemde Frans Harms een (schoon)broer is van Lijsabeth en haar man.
Wat weten we nóg van dit echtpaar?
Op 15 april 1649 wordt het huwelijk van Timen Harms en Lijsbet Jansen ingeschreven in Steenwijkerwold. Beide komen (natuurlijk) uit Muggenbeet.
Op 3 mei 1661 hertrouwt Timen Harms; hij is weduwnaar en komt van Muggenbeet.