Opnieuw Jan en Albert Volckensdatum31 mei 1663
betreftJan Volckens
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 15, scan 32   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap Ruiter
Transcriptie

Den lesten Meij 1663

Richt[er] Gesubst[itueerd] Hendrick Daems
Coern[oten] Jan ten Broecke
                    Hendrick Stuijfsant

Overdracht

Comp[areerden] in den Edele Gerichte Jan Volckens, ende
bekende om een somme van penn[ingen] daer van hij
goeder voldaet en betaelinge af is danckende
vercoft te hebben aen Harmen Alers tot Block-
zijl, omtrent vijf-vierendeel dachmaets lants
geleegen in Scherwolden, genaempt het
goede veltjen, hebbende ten zuijden Vene-
boer ten Oosten Intjen Evers, ten Westen
Albert Volckens ten noorden de erfgenaemen
van Jonge Willems Hendrick vrij van alle
uijtgaende renten, en pachten exempt
Heeren lasten naebuerelijck en buerelijck
voorts met recht en rerechticheijt soo
in sijn bepaelinge geleegen is, en heeft
vercooper hier van gedaen overdracht
cessie ende vertichtenisse nae Lantr[recht]
met belofte etc. alsoo dat etc.

Hendrick Daemse bij segel
                         en ondertekeninge

Samenvatting

Jan Volckens verkoopt vijf en een kwart dagmaat land in Scheerwolde ('het goede veltjen') en noemt als naaste buur ten westen Albert Volckens. Dat is zijn broer al wordt dat hier niet expliciet genoemd.
Een dagmaat stond voor de hoeveelheid land (doorgaans hooiland) die één maaier op een dag tijd kon maaien met de zeis. Per streek was dit verschillend, maar ongeveer een halve hectare (5000 m2).

Betekenis

Deze akte voegt niet veel toe aan wat we al wisten. De broers Albert en Jan Volckens hadden blijkbaar beide land in Scheerwolde. Rond deze tijd had het dorp Scheerwolde zich zo'n beetje verplaatst tot aan de Wetering; de nederzetting zou later ook de naam van dit water dragen.
De naam Intjen Evers komen we in verschillende akten tegen. Intjes was blijkbaar iemand met veel land (en veel geld, want hij fungeert regelmatig als geldschieter).
Een andere opvallende naam is Hendrick Stuijfsant, ongetwijfeld naaste familie van Peter Stuyvesant die op dat moment gouverneur was van het latere New York. Deze familie was afkomstig uit het iets noordelijker gelegen Peperga, in Friesland. We kennen een oom, Hendrick Janszoon Stuyvesant, die landerijen bezat in Friesland en die een deel van zijn kapitaal had ingelegd in het schip 'De Witte Ruiter'. En zo is deze cirkel ook weer rond.

Bijgewerkt: 6 april 2021