Jan Fransen verkoopt vooreind van huis in Blokzijldatum21 mei 1618
betreftJan Fransen
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 9, scan 239   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap Ruiter
met dank aan Marjon
Transcriptie


Den 21e Meij 1618

Richter Frans Bernharts
Coernoten    Jan Janssen Ruijter
                   Hans Janssen

Erschijnt Jan Fransen de rato caverende voor Jantien
Roeloffs sijn huisvrouwe en beijder erffgen[amen] en heeft
gerichtelijcken becandt in erffelijke eijgendom
vercoft en overgedraegen te hebben aen Claes Bruijns
Roeloffien sijn huijsfrouwe en beijder erftgen[amen]
seecker vooreijndt van een huijs staende bij den
Giethoorensche Zijl, streckende voor vanden
dijck aff tot ande scheijtmuire, doch ander
halff voet opte westkant vande scheijtmuire
off te blijven, welcke anderhalffe voet tot
proffijt van Jan Franssen blijft
d' selve Jan Franssen sulcx begeert te betimmeren
off sijn erfge[namen] zuijtwaert streckende met
sijn verdruijp ande steech ten noorden aen
Peter Cuijpers gront en Peter Jacobs gront,
wel te verstaen dat Pieter Cuijpers verdruijp
op Claes Bruijns sijn gront druijpt,
en sal Claes Bruijns voors[egt] anderhalff voet
dijck tusschen beijden onderhouden, vrij van averige
lasten en beswaernissen, oock d' uijtgaende
pachten, voor een somma van penningen die
transportant becende ontvangen te hebben
den leste penninck mitten eersten, bedanckende
daervan groter voldaet en betalinge, doende
daervan overdracht, oplatinge, quijtscheldinge
en vertichnisse, nae lantrecht, alles sonder bedrogh

Samenvatting

Deze akte moet samengelezen worden met de direct daarop volgende, die op dezelfde dag is opgemaakt.

Deze akte:
Jan Fransen en zijn vrouw Jantien Roelofs verkopen het vooreind van hun huis bij de Giethoornse Zijl aan Claes Bruijns en zijn vrouw Roeloffien.

Een van de keurnoten is Jan Jans Ruijter, die we in de volgende akte als geldschieter tegen zullen komen.

Betekenis

Deze akte en de erop volgende akte vormen samen een belangrijke aanwijzing dat Jan Fransen verwant is met de Ruijterfamilie.

Bijgewerkt: 3 februari 2024