Sijmen Jans leent 229 gulden bij zijn moeder Trijn Jansdatum19 februari 1620
betreftJan Sijmens
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 10, scan 50   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 19?? Februarij 1620

Coernoten Gerrijt Engbers
           Hans Janssen
  
Jan Sijmens met Lumme Volckens sijn echte
huijsfrouwe, bekennende oprecht ende deuchdelick
schuldich te weesen [aan] Trijn Jans weduwe van Sijmen Janssen
Cuijper ende haer erffgen[amen] d' somma van tweehondert
negen en twintich car. gld. heercomende van coop eenes
grootten potschips. Belovende sulcx te betaelen in
termijnen navolgende ...

[...]

stellende daarvoor t' onderpande, alle haere nu hebbende
off namaels crijgende soo roerende als onroerende
goederen ...
  


Samenvatting

Jan Sijmens leent 229 gulden bij Trijn Jans, de weduwe van Sijmen Janssen Cuijper voor de aankoop van een groot potschip.

Betekenis

Deze akte moet samen gelezen worden met De weduwe van Sijmen Janssen.
In beide akten is sprake van de volgende personen:
Sijmen Jans, hij is kuiper van beroep en is vóór 1620 overleden.
Trijn Jans, zijn weduwe. Zij koopt in 1620 een kuiperij samen met haar nog onmondige kinderen.
Jan Sijmens, hun zoon (al blijkt dat niet uit de akte, maar dat moet haast wel), leent geld van zijn moeder om een groot potschip te kopen. In de net aangeschafte kuiperij zal hij dus niet gaan werken, of is het schip een investering?
Lumme Volckens, zijn vrouw.
De stamboom is in april 2024 met deze nieuwe informatie aangevuld.


Jaap Ruiter
14 april 2024