Jan Sijmens verkoopt huis aan Giethoornse Zijldatum1 januari 1624
betreftJan Sijmens
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 10, scan 207   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 1ste Januarij 1624
Richter Frans Berharts
Coernoten  Jan Vreede
                 Jan Wijchers

Jan Sijmens voor hem selven, mede de rato
caverende voor Lumme sijn huijsfrouwe
ende oire [=hun, JR] erffgen[amen] bekennende in erffel[ijke]
eijgendom vercoft ende overgedragen te hebben tot
prouffijt van Lubbert Louwes Cornelesjen
Leeuwen sijn huijsvrouwe ende oire erffgenamen
seecker huijs ?este steede staende bij de
Geiethoornensche zijl. Alwaeran oostwert
Lubbert selste, westwert de zijl, noortwert
noch Lubbert selfste ende zuijtwert het diep
naestgelandet sijn ..
[...]
.. alles voor een somma van
penn[ingen] die Jan Sijmens bekende ontfangen te
hebben...


Samenvatting

Jan Sijmens en zijn vrouw Lumme hebben een huis verkocht gelegen aan de Giethoornse Zijl; dat is juist buiten de schans van Blokzijl. De nieuwe eigenaren zijn Lubbert Louwes en zijn vrouw Cornelisje Leeuwen.

Betekenis

Het feit dat er een huis verkocht wordt is niet zo opvallend, maar wel dat het opnieuw een huis betreft bij de Giethoornse Zijl gelegen.


Jaap Ruiter
15 april 2024