Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huisdatum20 februari 1630
betreftJan Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 11, scan 282   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 20sten februaris 1630
Schultinge Frans Bernharts
Coernoten Peter Gerrijts
          Wouter Janssen de Jonge?

Jan Janssen Ruijter voor hem mede de rato
caverende voor Bartien Huijgen sijn huisfr[ouwe]
item Pieter Pieters als oom ende momber
van Jan Janssen, zal[iger] Jan Pieters soon bij Griete
Janssen, in echte geprocureert bekennen
dier qualiteijt voor haer ende hare erfgen[amen]
in erffelijcke eijgendom vercoft te hebben
tot t prouffijt van Huijgo Pieters, Jantien Caessen
sijn echte huijsfrouwe ende oire erffgen[amen]
een seecker huijstede gelegen binnen de
schansse Blockzijl ande Schippers kaeij

[...]


Samenvatting

Jan Jans Ruijter en zijn vrouw Bartien Huijgen verkopen een huis aan de Schipperskaeij - dat is de tegenwoordige Noorderkaai - aan Hugo Pieters en zijn vrouw Jantien Claessen.
Jan Jans blijkt een zoon van Jan Pieters en Griete Janssen, en Pieter Pieters is zijn oom en voogd.

Betekenis

Onze stamvader Johan Ruter blijkt een zoon van Pieter, en zijn vrouw heette Griete Janssen.
Deze Pieter had nóg een zoon, eveneens Pieter geheten, en dit was de oom en momber van Jan Jans Ruijter.
Dat hij als momber genoemd wordt, duidt erop dat Jan Jans ooit wees geworden was en een voogd nodig had.
We weten dat vader Johan in 1563 is overleden, dan moet Jan Jans nog minderjarig zijn geweest. Dat klopt met onze schatting dat hij rond 1555 is geboren.
Vermoedelijk is Jan Pieters, waarmee Jan Jans regelmatig samen genoemd wordt, een zoon van deze voogd Pieter Pieters. Jan Pieters en Jan Jans waren dus neven.
Het ligt voor de hand om in Hugo Pieters een tweede neef te zien.


Jaap Ruiter
19 mei 2024