Trijne Jans en dochter Jantien lenen gelddatum19 maart 1618
betreftTrijne Jans
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 9, scan 228   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 19den Martij 1618

Richter Frans Berharts
Coernoten Jan Ariens
               Albert Herms
 
Sijn erschenen Trijne Jans weduwe van sal[iger]
Sijmen Janssen, ende Jantien Sijm[en]s haer dogter
met ?? naesten haeren gecoozen ende bij den gerichte
toegelaten momber, ende hebben dier qualiteijt
becanet oprecht ende deuchdelick schuldich te
weesen de weduwe van zal[iger] Lubbert Wijcher
?? tot Steenwijck wonende ende
haere kinderen, d' somma van hondert vijft ende
dertichste halve car. gld.
[..]
Stellende voor [...]
tot een speciael onderpant haer comparanten huijs, staende en gelegen
buijten de schantse Blockzijl, alwaer an nortwert
Kiers Hendricx ende suijtwert een lege plaetse
[..] ten westen Jan Ruijter ende Jan Schuijrincx,
ende noch een potschip met sijn gewant, voorts alles
wat comparanten hebben off noch crijgen moegen
[...]


Samenvatting

Trijne Jans, weduwe van Sijmen Janssen, en haar dochter Jantien beloven het geld (135 ½ car. gld) dat ze geleend hebben van de weduwe van Lubbert Wijcher en haar kinderen, die in Steenwijk wonen, terug te betalen.
Als onderpand wordt het hele hebben en houden van Trijne Jans gesteld; zowel haar huis als wel een potschip en tevens nog alles wat ze verder bezit of zal bezitten.


Betekenis

In de tekst komen we een aantal interessante details tegen:
  • Sijmen Janssen is al voor 1618 overleden.
  • Jantien Sijmens is een dochter van Sijmen Janssen en Trijne Jans.
  • Zoon Jan Sijmens wordt niet genoemd; hij moet ouder dan 25 jaar zijn geweest en niet meer tot deze huishouding hebben behoord. Hij moet derhalve geboren zijn rond 1590.
  • Het huis waar Trijne Jans woont bevindt zich buiten de schans van Blokzijl, en haar zwager Jan Ruiter is een naaste buur.
  • Tot het bezit van Trijne behoort een potschip.


Jaap Ruiter
29 mei 2024