Dossier van Hendrik Johannes RUITER

OudersJohannes Reins RUITER en Feikjen Hendriks TUINSMA
Geboren10-08-1843 te Tjalleberd
Overleden13-04-1908 te Glanerbrug


     
GRAFSTEEN
     
FOTOPAGINANotities/verhalen
  • Hendrik en zijn kinderen schreven op oudejaarsavond in een schrift dat bewaard is gebleven.
  • Bij geboorte van Feikjen (1877) is Hendrik vervener, bij de geboorte van Grietje (1879) is hij turfmaker, en bij de geboorte van Jacob (1880) is hij arbeider. Bij de geboorte van Hinke (1887) is hij turfmaker, te Oldelamer. In 1900 is Hendrik arbeider, en woont in Lonneker.
  • In mei 1890 vertrekt het gezin naar Weststellingwerf. In mei 1900 vertrekt het gezin vanuit Steenwijk naar Lonneker.

Advertenties
TitelKrant
OverlijdensadvertentieNieuwsblad van Friesland
OverlijdensadvertentieOpregte Steenwijker Courant


In een persoonsdossier is alle materiaal (fotopagina's, verhalen, etc.) op overzichtelijke wijze op één pagina verzameld